S Čim Se Ukvarja Medicina Dela In Športa

Medicina dela, športa in prometa se v glavnem ukvarja s preventivnimi pregledi delavcev, športnikov in voznikov. Njen glavni namen pa je preventiva in pravočasno odkrivanje različnih zdravstvenih težav.

Na pregled se lahko naročite v vam najbližji ambulanti za medicino dela in športa. Center LAM Care v Kranju pa omogoča poleg naročanja preko telefona in e-pošte, tudi naročanje kar preko spleta.

medicina dela in sporta

Kam Na Pregled?

Pregled v ambulanti za medicino dela in športa LAM Care je na voljo v našem centru v Kranju ali v Novi Gorici. Naročite se na pregled in nas obiščite!

Medicina dela in športa spada pod širšo vejo medicine, ki jo imenujemo medicina dela, prometa in športa (ali krajše – MDPŠ). Glavni cilj te veje medicine je pravočasno odkrivanje raznih zdravstvenih težav, ki nastanejo zaradi dela ali onemogočajo varno delovanje v delovnem okolju. Delavcem se posveča medicina dela, medtem ko se medicina športa osredotoča bolj na preventivne preglede športnikov in osnovno diagnosticiranje raznih poškodb ali zdravstvenih stanj. 

Kakšen Namen Ima Medicina Dela In Športa?

Glavni namen medicine dela in športa je zagotavljati najboljšo možno obravnavo in odkrivanje ter preprečevanje bolezni, poškodb in stresa. Te se lahko pojavijo bodisi zaradi narave dela in delovnega okolja, ali pa zaradi športne aktivnosti. Torej, v medicini dela je cilj zmanjševanje tveganja za poškodbe in bolezni, ki so povezane z delom. V medicini športa pa je cilj zmanjševanje tveganj za poškodbe in predvsem preventivnega delovanja za optimalno zdravje in zmogljivost športnikov.

Obe področji skupaj pa zagotavljata celostno obravnavo zdravstvenih težav, povezanih s poklicem ali športom. Torej medicina dela in športa vključuje tudi preventivne preglede, svetovanje, napotitev na rehabilitacijo in razne predloge za izboljšanje zdravja. Njen namen je predvsem usmerjati posameznike k bolj zdravim življenjskim navadam in skrbi za lastno zdravje – ne glede delovno mesto ali aktivnosti. Cilj pa je tudi izboljšati produktivnost in kvaliteto življenja posameznikov ter zmanjšati stroške, povezane s poškodbami in boleznimi.

Kako Medicina Dela In Športa Izboljša Diagnostiko In Zdravje?

Zaradi narave pregledov in pristopa k obravnavanju pacientov, lahko medicina dela in športa izboljša tudi posameznikovo splošno zdravje v širšem smislu. Med samim pregledom se namreč zdravnik specialist poglobi v zdravje posameznika - odvisno od narave pregleda. Med samim pregledom pa se lahko odkrijejo razna odstopanja, ki lahko pripeljejo do odkritja bolezni oziroma poškodbe, ki bi drugače ostala neopažena.

Ravno zaradi tega so redni pregledi za delo in pregledi za športnike tako pomembni. Ravno tako pa ozaveščanje o poškodbah in zdravju s strani medicinskega osebja, specializiranega za to področje, lahko pomaga pri preprečevanju in odkrivanju težav, povezanih s poklicem in športom.

Pomen Medicine Dela In Športa Pri Preventivnem Zdravju

Kot že omenjeno zgoraj, je narava pregledov pri medicini dela in športa preventivna. To pomeni, da se na pregledu specialist poglobi v zdravje posameznika, na področjih, ki so pomembna bodisi za opravljanje poklica, ali pa za udejstvovanje v kateremkoli športu. Pri raznih razširjenih pregledih, lahko zdravnik specialist na podlagi rezultatov preiskav odkrije morebitna odstopanja – na podlagi tega pa lahko pacienta napoti na dodatne preiskave.

Pregledi v ambulanti za medicino dela, prometa in športa so idealni za redno spremljanje zdravja zaradi njihove preventivne narave. Večina ljudi drugače redko obišče osebnega zdravnika ali drugega specialista, kar pa pomeni, da se mnogokrat določene poškodbe ali bolezni odkrijejo prepozno.

Zakaj Je Preventivno Zdravje Pomembno?

Preventivno zdravje je izjemnega pomena, a večina ta pomen spregleda, saj se z zdravjem po navadi začnemo ukvarjati šele, ko je nekaj očitno narobe. Preventivna skrb za zdravje in preventivni pregledi v veliki meri zmanjšajo tveganje za razna resna bolezenska stanja. To pa nam omogoča, da se počutimo bolje in živimo bolj kakovostno življenje ter nam zmanjšuje stroške z zdravjem na dolgi rok. Medicina dela in športa omogoča posameznikom redne preglede, ki so za zaposlene v podjetjih zakonsko obvezni, za športnike za izjemno pomembni za optimalno zmogljivost.

Kam Na Pregled?

V ambulanti LAM Care se med drugim ukvarjamo tudi z medicino dela in športa. V naših sodobnih prostorih delujejo izkušeni specialisti iz področja medicine dela, prometa in športa. Z našo pomočjo je skrb za zdravje in redne preglede enostavno, saj omogočamo fleksibilen sistem naročanja – tako vsak pride do želenega termina.

Kontaktirajte nas za vsa morebitna vprašanja ali za sodelovanje – na pregled za delo ali pa pregled za športnike pa se lahko naročite tudi preko spleta! Na voljo smo vam v Kranju, Ljubljani in Novi Gorici.

Več Prispevkov:

Scroll to Top