Pregled športnika

Zdravstveni pregled nekategoriziranih špornikov vključuje pregled pri zdravniku specialistu, meritev teže in višine, krvni tlak, laboratorijske preiskave krvi (hemogram, glukoza, feritin, železo) in urina, testiranje vida, EKG, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu, zdravniško spričevalo.

Individualno se pregled po presoji zdravnika specialista ali na željo preiskovanca lahko tudi razširi.

že od 100 *končna cena je odvisna od obsega pregleda
  • Teža in višina
  • Krvni tlak
  • Kri in urin
  • Testiranje vida
  • EKG
  • ..................

Zakaj je pregled športnika pomemben?

Skladno s slovensko zakonodajo so preventivni zdravstveni pregledi enkrat letno obvezni za vse kategorizirane športnike, ki so kategorizirani pri Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategorizacije. Registriranega športnika, ki je opravil preventivni zdravstveni pregled, lahko zdravnik, ki je pregled izvedel, napoti še na dodatni kontrolni pregled. Namen dodatnega kontrolnega pregleda je spremljanje morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika in ki so lahko ali posledica športnega udejstvovanja ali so v povezavi s športnim udejstvovanjem ali pa nanj vplivajo.

Nekategorizirani športniki so vsi športniki, ki so redno telesno aktivni, a se s športom ukvarjajo amatersko. Bodisi redno trenirajo ali se s športom ukvarjajo le občasno oziroma rekreativno. Za vse takšne športnike preventivni zdravstveni pregledi načeloma niso obvezni (obvezni so le pri nekaterih športnih zvezah). Je pa takšen pregled športnika priporočen s strani stroke na evropski ravni, saj je s pregledom možno odkriti srčne napake ali ostala stanja. Ta so lahko za kateregakoli športnika usodna, zato je priporočljivo redno pregledovanje, v kolikor je posameznik zelo aktiven. Prav tako lahko odkrijemo nepravilnosti kostno-mišičnega in živčnega sistema, ki so lahko posledica specifičnih športnih obremenitev. Že prisotne tovrstne bolezni pa se pri športnem udejstvovanju lahko tudi poslabšajo.

V centru zdravja LAM Care skrbno sledimo priporočilom stroke, zato opravljamo preventivne zdravstvene preglede športnikov (nekategoriziranih). Uspešno se ukvarjamo s športnimi poškodbami, preobremenitvenimi sindromi in zdravstvenimi težavami, do katerih lahko pride pri ekstremnih naporih. Preglede izvajajo specialisti medicine dela, prometa in športa. Specialisti pa so po navadi tudi poznavalci drugih področij (ortopedija, travmatologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, interna medicina…) s pridobljenimi dodatnimi znanji. V osnovi pa je to le preventivna stroka, ki se ukvarja v glavnem s priporočili in diagnozami športnikov. Skrbi pa tudi za ustrezno nadaljnjo napotitev, v kolikor je ta potrebna in za promocijo telesne dejavnosti v splošni populaciji.

Preberite več:

Scroll to Top