Medicina dela

Osnovni preventivni zdravstveni pregled medicine dela vključuje pregled pri zdravniku specialistu in svetovanje glede obremenitev na delovnem mestu. Pregleda se tudi krvni tlak, osnovni laboratorij krvi in urina, testiranje vida, EKG, preiskava sluha s šepetom. Specialist prav tako pregleda medicinsko dokumentacijo in obvesti pacienta o rezultatih, nato pa izda zdravniško spričevalo.

Glede na zdravstvene obremenitve posameznega delovnega mesta se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi.

že od 100 *končna cena je odvisna od obsega pregleda
 • Krvni tlak
 • Kri in urin
 • Testiranje vida, sluha
 • EKG
 • Višinski test
 • Psihološki test
 • ..................

Izberite lokacijo:

Kranj (Žanova Ulica 3)

Nova Gorica (Ulica Vinka Vodopivca 21)

Kaj je medicina dela?

Medicina dela, do leta 1960 imenovana industrijska medicina, je veja medicine, ki se ukvarja z ohranjanjem zdravja na delovnem mestu. To vključuje tudi  preprečevanje in zdravljenje bolezni in poškodb. Sekundarni cilj pa je ohranjanje in povečevanje produktivnosti ter socialne prilagoditve na delovnem mestu.

Ta veja klinične medicine je aktivna na področju varnosti in zdravja pri delu. Strokovnjaki medicine dela si prizadevajo za doseganje in vzdrževanje najvišjih standardov varnosti in zdravja pri delu (na delovnem mestu). Čeprav medicina dela vključuje veliko različnih smeri, se osredotoča na preventivno medicino ter bolezni in poškodbe, povezane z delom. Specialist medicine dela mora imeti široko znanje klinične medicine in biti kompetenten na nekaterih pomembnih področjih. Medicina dela je povezana tudi s fizikalno medicino in rehabilitacijo ter z zavarovalniško medicino. V zadnjem času, ko se breme bolezni zaradi psihosocialnih poklicnih dejavnikov tveganja vse bolj prepoznava in kvantificira, se medicina dela vedno bolj osredotoča tudi na obravnavo teh poklicnih nevarnosti.

Medicina dela je namenjena preprečevanju bolezni in spodbujanju dobrega počutja delavcev. Zdravniki medicine dela morajo:

 • Imeti znanje o potencialnih nevarnostih na delovnem mestu, vključno s strupenimi lastnostmi uporabljenih materialov.
 • Znati oceniti delovno sposobnost zaposlenih.
 • Znati diagnosticirati in zdraviti poklicne bolezni in poškodbe.
 • Poznati in opredeliti različne pristope in predpise v zvezi z zdravjem na delovnem mestu.
 • Zagotavljati kakovostno zdravstveno storitev.

Torej, medicino dela lahko opišemo kot vejo medicine, ki združuje klinično medicino, raziskave in zagovorništvo za ljudi, ki potrebujejo pomoč zdravstvenih delavcev. Le tako lahko dosežejo določeno mero pravičnosti in zdravstvenega varstva za bolezni. Te pogosto trpijo zaradi podjetij, ki si prizadevajo za največji dobiček, ki ga lahko ustvarijo, ne glede na učinek na delavce ali skupnost, v katerih delujejo.

Najbolj priznani specialisti medicine dela pa pogosto tudi svetujejo mednarodnim organom, vladnim in državnim agencijam, ter organizacijam in sindikatom. Ta zastopanost pa je odvisna od vsake posamezne države.

Preberite več:

Scroll to Top