Pregled Za Vozniško Dovoljenje

Pregled za vozniško dovoljenje je obvezen za vse, ki želijo pridobiti vozniški izpit oziroma ga želijo podaljšati in imajo zdravstvene omejitve.

V letu 2024 za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete osebni dokument, KZZ in zdravstveni karton. Spričevalo pa velja 3 leta.

Pregled za vozniško dovoljenje

Kam Na Pregled?

Preglede za vozniško dovoljenje na voljo tudi v ambulanti LAM Care v Kranju. Naročite se na pregled in nas obiščite!

Kje Opraviti Pregled Za Vozniško Dovoljenje?

V ambulanti LAM Care opravljamo preglede voznikov in preglede medicine dela (na novo tudi preventivni pregled). Zdravniški pregled kandidatov za vozniški izpit in za podaljšanje vozniškega dovoljenja za kategorijo A in/ali B vključuje pregled pri zdravniku specialistu, pregled vida in pregled vaše zdravstvene dokumentacije ter izdajo spričevala.

Na zdravniškem pregledu za vozniški izpit se ugotavlja, če je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila tako telesno kot tudi duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Zdravniški pregled bodočega voznika, to je kandidata za voznika oziroma voznika motornega vozila, morajo opraviti kandidati za voznike motornih vozil pred začetkom praktičnega dela usposabljanja. Po opravljenem zdravniškem pregledu (oz. preventivnem pregledu) vam izvajalec zdravstvene dejavnosti izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, katerega veljavnost je tri leta (razen, če se zdravnik ne odloči drugače).

Kdo Lahko Izvaja Zdravniški Pregled Za Vozniško?

Zdravniške preglede bodočih voznikov izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa. Njihov seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje in je tako dostopen za širšo javnost.

Zdravniški pregled kandidatov za voznike in voznikov se opravi na podlagi strokovnega pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pred izdajo zdravniškega spričevala napoti kandidata za voznika in voznika motornega vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu. Do tega pride v kolikor pregled  zdravstvene dokumentacije ali rezultati pregleda pokažejo potrebo po tem. 

Zdravniške preglede za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike v primeru, da so ob prejšnjem pregledu imeli zdravstvene omejitve, zaradi katerih jim je bilo izdano dovoljenje z omejeno veljavnostjo, izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.

pregled za voznisko

Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja

Podaljšanje vozniškega dovoljenja uredimo na katerikoli upravni enoti. Vozniško dovoljenje lahko pridobijo osebe, ki so opravile vozniški izpit in živijo v EU več kot šest mesecev. Vozniško dovoljenje velja od datuma izdaje in je običajno veljavno 10 ali 5 let, odvisno od vrste motornega vozila, razen če so določene skupine ljudi izvzete z zakonom o voznikih.

Izjeme so mladi vozniki, starejši od 65 ali 70 let ter vozniki z zdravstvenimi težavami. Za njih je veljavnost vozniškega dovoljenja omejena na obdobje, navedeno v zdravniškem spričevalu o telesnih in duševnih sposobnostih voznika.

Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja Voznikom Začetnikom

Vozniku začetniku ali mlademu vozniku vozniško dovoljenje tako kot običajno izda upravna enota. Tako dovoljenje velja do dopolnjenega 21. leta starosti ali dve leti po prejemu prvega vozniškega dovoljenja. Podaljšanje vozniškega dovoljenja za voznike začetnike je pogojeno z uspešno opravljenim obveznim dodatnim usposabljanjem za voznike začetnike na poligonu varne vožnje.

Upravna enota lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za učenca enkrat za toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev določenih obveznosti. Kljub temu se to ne mora zgoditi več kot enkrat na leto. V primeru, da voznik do roka ne izpolni standardov, izgubi vozniško dovoljenje. Novo vozniško dovoljenje se lahko izda le, če ponovno opravi vozniški izpit.

Tudi po ponovnem opravljanju izpita, oseba ponovno postane mladi voznik in zanj mponovno veljajo enaka pravila.

Podaljšanje vozniškega dovoljenja po 70. letu starosti

Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo petih let. Temu primerno se po 70. letu zahteva zdravniško spričevalo o telesni in duševni primernosti za vožnjo vozila določene kategorije. Več si lahko preberete v našem prispevku o podaljšanju po 70. letu.

Dejavniki, Ki Lahko Vplivajo Na Opravljen Pregled Za Vozniško Dovoljenje

Obstaja mnogo dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešnost opravljenega pregleda za vozniško dovoljenje. Pri kandidatu za vozniški izpit oziroma že vozniku motornega vozila je zelo pomemben vpogled v zdravniški karton.

Največkrat se težave pojavijo zaradi različnih bolezni in hudih, trajnih poškodb. Govorimo o kardiovaskularnih boleznih ter boleznih oči, kritične pa so tudi hujše poškodbe, morebitna invalidnost ter jemanje določenih zdravil-opioidov. Kljub temu naj vas ne skrbi. Z zdravnikom boste temeljito pregledali karton ter skupaj poizkusili najti rešitev, ki bo zadostovala kriterijem za opravljen zdravniški pregled.

pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja

Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja 2024

V letu 2024 za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete:

  • Osebni dokument,
  • Kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • Zdravstveni karton od osebnega zdravnika,
  • Očala ali leče v kolikor jih imate.

Zdravniško spričevalo pa velja 3 leta, podaljšanje izpita pa morate opraviti v roku enega meseca od izdaje spričevala. V nasprotnem primeru vam lahko podaljšanje vozniškega izpita v letu 2024 zavrnejo in boste morali pregled opravljati ponovno. Več o posameznih kategorijah izpitov in zahtevah za pridobitev in podaljšanje pa najdete na e-upravi RS.

Več Prispevkov:

Scroll to Top