Storitve in Pregledi - LAM - Žanova Ulica 3 - Kranj

Katere storitve ponujamo

Osnovni pregled medicina dela

Osnovni preventivni zdravstveni pregled vključuje pregled pri zdravniku specialistu, svetovanje glede obremenitev na delovnem mestu, krvni tlak, osnovni laboratorij krvi in urina, testiranje vida, EKG, preiskava sluha s šepetom, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu in izdajo zdravniškega spričevala.

Glede na zdravstvene obremenitve posameznega delovnega mesta se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 100 €
Kandidati in podaljšanje vozniške A in B

Zdravniški pregled kandidatov za vozniški izpit in za podaljšanje vozniškega dovoljenja za kategorijo A in/ali B vključuje pregled pri zdravniku specialistu, pregled vida in pregled vaše zdravstvene dokumentacije ter izdajo spričevala.

V kolikor na pregled prinesete izvid oftalmologa, ki ni starejši od 3 mesecev, bomo upoštevali popust pri ceni. Glede na vaše zdravstveno stanje se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi. Veljavnost zdravniškega spričevala je tri leta.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 60 €
Kandidati in podaljšanje vozniške C,D in E

Zdravniški pregled kandidatov za vozniški izpit in za podaljšanje vozniškega dovoljenja za kategorijo C, D in/ali E vključuje pregled pri zdravniku specialistu, krvni tlak, EKG, pregled vida, perimetrijo, laboratorij (hemogram, glukoza, jetrni, urin), pregled pri psihologu, pregled vaše zdravstvene dokumentacije ter izdajo spričevala.

Glede na vaše zdravstveno stanje se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi. Veljavnost zdravniškega spričevala je tri leta.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 190 €
Podaljšanje vozniške nad 70 oz. 80 let

Zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja po dopolnjenem 80. ozirma 70. letu starosti vključuje pregled pri zdravniku specialistu, krvni tlak, EKG, pregled vida, glukoza v krvi, pregled pri psihologu, pregled vaše zdravstvene dokumentacije ter izdajo spričevala.

V kolikor boste na pregled prinesli izvid oftalmologa in/ali psihologa, ki ni starejši od 3 mesece, bomo upoštevali popust pri ceni. Glede na vaše zdravstveno stanje se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi. Veljavnost zdravniškega spričevala je tri leta.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 140 €
Pregled za posest in nošenje orožja

Zdravniški pregled za posest in nošenje orožja vključuje pregled pri zdravniku specialistu, pregled pri psihologu, laboratorijske preiskave krvi, testiranje urina na prisotnost psihoaktivnih substanc, testiranje vida, testiranje sluha s šepetom, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu in zdravniško spričevalo.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 200 €
Pregled športnika (nekategorizirani)

Zdravstveni pregled nekategoriziranih špornikov vključuje pregled pri zdravniku specialistu, meritev teže in višine, krvni tlak, laboratorijske preiskave krvi (hemogram, glukoza, feritin, železo) in urina, testiranje vida, EKG, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu, zdravniško spričevalo. Individualno se pregled po presoji zdravnika specialista ali na željo preiskovanca lahko tudi razširi.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 100 €
Pregled gasilca (brez IDA)

Zdravstveni pregled gasilcev, ki ne uporabljajo IDA vključuje pregled pri zdravniku specialistu, laboratorijske preiskave krvi in urina, testiranje vida, preiskavo sluha s šepetom, EKG, spirometrijo, meritev krvnega tlaka, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu, zdravniško spričevalo. Glede na vaše zdravstveno stanje se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 100 €
Pregled za vpis na fakulteto

Zdravniški pregled pred vpisom na fakulteto vključuje pregled pri zdravniku specialistu, krvni tlak, osnovni laboratorij krvi in urina, testiranje vida, EKG, preiskava sluha s šepetom, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu in izdajo zdravniškega spričevala. Glede na zahteve posamezne izobraževalne ustanove se obseg pregleda lahko razširi.

Pred naročanjem preberite splošna navodila
Cena: 
 80 €
Ostalo

  • Ekspertize za poklicne azbestne bolezni
  • Testiranje COVID-19 na lokaciji
  • Cepljenje
  • Pregled za vpis na fakulteto
  • Ocena tveganja
  • Promocija zdravja pri delu