Kako Lahko Pregled Za Delo Koristi Delodajalcem In Zaposlenim?

V kolikor delodajalec ustrezno poskrbi za varnost in zdravje zaposlenih pri delu, bo tudi produktivnost boljša – saj zdravi in zadovoljni zaposleni delajo bistveno bolje.

Poleg očitnih prednosti iz vidika zakonodaje in višine kazni v kolikor za varnost in zdravje pri delu ni poskrbljeno, je tukaj tudi boljša produktivnost. Raziskava ASHCOM pa je nedavno pokazala, da se vsak evro vložen v zdravje zaposlenih povrne kar 4-krat.

kam na pregled za delo

Kam Na Pregled?

Pregled za delo v ambulanti za medicino dela LAM Care je na voljo v našem centru v Kranju. Naročite se na pregled in nas obiščite!

Pogosta tematika v podjetjih so zdravniški pregledi za delo, saj so v Sloveniji zakonsko obvezni. Ravno zaradi tega jih večina spregleda njihov dejanski namen in zakaj se pregledi za delo sploh izvajajo. Tako se lahko najprej spomnimo na to, da je zdravje temelj dobrega počutja. Najbrž je večini zdravje zelo visoko na seznamu prioritet in ravno zato poškodbe in bolezni poskušamo preprečiti vnaprej. Boljše zdravje pa vodi tudi do boljših rezultatov in zadovoljstva z okoljem in življenjem. Tukaj je torej takoj opazno, kje se skrivajo morebitne koristi za obe strani v podjetju in kako jih najbolje izkoristiti.

Kaj Točno Je Pregled Za Delo?

Obstaja več različnih izrazov za takšne preglede, ki se izvajajo v ambulantah medicine dela, prometa in športa. Ena izmed takšnih je tudi LAM Care v Kranju. Pogosto pa se za te preglede uporablja pogovorni in poenostavljen izraz »pregled za delo«, ki pa je tudi najbližje dejanskemu namenu teh pregledov.

Zakaj Je Pregled Za Delo Pomemben?

Na pregled za delo mora podjetje napotiti na novo zaposlene posameznike oziroma že zaposlene posameznike, ki pa že določen čas niso opravili takšnega pregleda. V ambulanto medicine dela podjetje tako naroči zaposlenega na pregled, na podlagi izvidov pa se spremlja njegovo zdravstveno stanje in primernost za delo. Glavni namen pri takšnih pregledih je posredno zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja ter prepoznavanje morebitnih poklicnih deformacij ali poškodb zaradi narave dela. Tukaj sodelujeta obe strani, tako zaposleni, kot tudi podjetje, saj lahko z vzajemnim trudom zagotovita najboljše pogoje za zdravje in dobro počutje.

Je Pregled Za Delo V Interesu Zaposlenih?

Na kratko – da, v interesu prav vsakega zaposlenega. Pregled za delo je odličen način za nadzorovanje in spremljanje lastnega zdravja ter opravljanje preiskav, ki so v večini primerov samoplačniške. Ker pa je medicina dela in posledično pregled za delo obveza delodajalca, stroškov za zaposlene praktično ni.

Poleg tega pa se na takšnem pregledu ugotovi morebitne zdravstvene posledice, ki nastopijo zaradi narave dela ali delovnega okolja. Takšno preventivno delovanje torej omogoča, da se takšne nepravilnosti odpravijo in se vzpostavi bolj zdravo in varno okolje.

Pregled Za Delo In Poškodbe Pri Delu

V marsikaterem delovnem okolju, še posebej pa pri fizičnih delih, lahko nastopi poškodba pri delu. Ta je neugodna za delodajalca, precej bolj pa vpliva na zaposlenega, saj se prenese tudi na njegovo vsakdanje življenje. Ob primernih varnostnih pogojih dela in ustreznemu zdravju zaposlenih je možnost takšnih poškodb minimalna, ravno zato je tudi pomemben pregled za delo. Poleg tega pa se po poškodbi opravi pregled pri specialistu. V kolikor so pogoji za delo primerno urejeni in so opravljeni vsi potrebni pregledi, je tudi finančno breme obeh strank minimalno (razne odškodnine in kompenzacije).

Koristi Pregledov Za Delo Za Delodajalca

Kot že omenjeno, so koristi obojestranske. Pregled za delo je v interesu zaposlenega in hkrati tudi delodajalca. Ustrezno urejeni delovni pogoji in skrb za zdravje na delovnem mestu je obveza vsakega delodajalca.

V kolikor je to vse urejeno, so možnosti raznih poklicnih bolezni, deformacij in poškodb pri delu minimalne. To pa predstavlja tudi minimalno finančno breme za delodajalca, saj razen stroškov pregledov in skrbi za varnost pri delu, ne nosi drugih finančnih bremen. Tudi v kolikor pride do raznih neljubih dogodkov in nesreč, je bistveno boljše imeti vse to urejeno, saj v nasprotnem primeru nastane precej več škode.

Pregled Za Delo Izboljša Tudi Produktivnost

Poleg raznih okoliščin glede varnosti in zdravja pri delu, ki morajo biti urejene zaradi zakonodaje, obstajajo tudi druge prednosti. V kolikor napotite zaposlenega na redni pregled za delo vsakič, ko je za to čas, to pozitivno vpliva na njegovo zdravje. Ker je torej redno poskrbljeno za njegovo zdravje in v kolikor so pogoji dela normalni, bo takšen zaposleni delal bistveno bolje. Dokazano je, da zdravje vpliva na zadovoljstvo z življenjem in kakovostjo življenja.

Glede na raziskavo OSHA vsak evro, vložen v preventivno zdravstveno varstvo, zmanjša izdatke na področju zdravja v podjetju za 4,8 evra in stroške odsotnosti za 33%. Posledično je to zelo donosno za podjetja, kar pa je precej dober razlog za skrb za zdravje zaposlenih.

Poznamo Obdobni In Predhodni Pregled Za Delo

Preglede v ambulantah medicine dela delimo v glavnem na predhodne in obdobne preglede za dele. Te se razlikujejo predvsem v tem, da je ene potrebno opraviti pred nastopom dela, druge pa na določena časovna obdobja.

Prvi ali predhodni pregled za delo razišče zdravstveno stanje bodočega zaposlenega in njegovo sposobnost za delo.

Vsak obdobni pregled pa že prej znano zdravstveno stanje spremlja skozi čas in ugotavlja spremembe ter odstopanja.

Čeprav se razlikujeta v namenih, pa sta oba izredno pomembna, saj se skozi čas lahko zaradi narave dela pojavljajo spremembe v zdravstvenem stanju, na katere je treba opozarjati. Le tako se lahko ohranja zdravo in varno delovno okolje ter ohranja zdravje zaposlenih na visoki ravni.

Pregled Za Delo V LAM Care

V ambulanti LAM Care v Kranju se ukvarjamo z medicino dela, prometa in športa. V naših sodobnih prostorih delujejo specialisti tega področja medicine, ki ustrezno obravnavajo zaposlene vseh vrst podjetij.

Z našo pomočjo je skrb za zdravje in zdravo delovno okolje v vašem podjetju enostavna, saj omogočamo fleksibilno naročanje zaposlenih in kakovostno izvedene preglede. Kontaktirajte nas za vsa morebitna vprašanja ali za sodelovanje – na pregled za delo pa lahko sebe ali zaposlene naročite tudi preko spleta!

Več Prispevkov:

Scroll to Top