Promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja na delovnem mestu, skladno z vašo oceno tveganja oziroma pisno opredeljenimi nevarnostmi in naravo dela. Naš cilj je dobro organiziran in odlično razumljiv sistem promocije varnosti in zdravja pri delu, ki ga dopolnjujejo programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Za bolj natančne informacije o programih promocije zdravja na delovnem mestu nas kontaktirajte preko telefona, e-pošte oziroma preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.

Cena po dogovoru
  •  

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravo delovno okolje in zdravje pomembno vpliva na uspešno življenje in delovanje posameznika. Torej, skrb za izboljšanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu je v najboljšem interesu delodajalca, saj se tako izboljša produktivnost. Delavci tako redkeje zbolijo oziroma redkeje pride do odsotnosti od delovnega mesta, kar se pozna na končni produktivnosti. Delodajalec, ki poskrbi za boljše delovno okolje, pa tako pridobi uspešen in produktiven kader, hkrati pa izboljša svoj javni ugled.

Promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja točno določene aktivnosti in dejavnosti, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalca in delavca za izboljšanje kakovosti delovnega mesta in hkrati krepitve delovne sile ter boljše produktivnosti.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje , da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja. To pa pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Zakaj je zdravje pomembno?

Svetovna zdravstvena organizacija definira zdravje kot stanje popolnega fizičnega, socialnega in duševnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti. Zdravje posameznika je pogojeno s številnimi socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi dejavniki.

Zaposlitev je za večino vir prihodka, daje nam občutek vrednosti, socialne pripadnosti in socialne vključenosti, zato ima izjemno velik vpliv na zdravje in blagostanje. Na delovnem mestu je cel niz dejavnikov (kot so fizično okolje, narava delovnih nalog, organizacijska struktura in klima), ki imajo neposreden vpliv na zdravje zaposlenih, hkrati pa vplivajo tudi na dejavnike izven delovnega mesta (kot npr. življenjski slog, pogoji bivanja in podobno). Delovno okolje je tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije primerno okolje za krepitev zdravega življenjskega sloga in dvig zdravstvene pismenosti.

Programi promocije/krepitve zdravja na delovnem mestu morajo temeljiti na načelih promocije zdravja, ki je definirana kot proces, ki omogoča ljudem, da povečajo kontrolo nad svojim zdravjem in njegovimi dejavniki in tako izboljšajo svoje zdravje. Gre torej za kompleksen proces, ki se osredotoča tako na posameznika, kot tudi na spremembo strukturnih dejavnikov in okolij, ki imajo vpliv na zdravje ljudi. Vse to vključuje tudi program centra LAM Care – promocija zdravja na delovnem mestu, ki ga izvajamo po naročilu delodajalcev.

Preberite več:

Scroll to Top