Pregled za vpis na fakulteto

Zdravniški pregled pred vpisom na fakulteto vključuje pregled pri zdravniku specialistu, krvni tlak, osnovni laboratorij krvi in urina, testiranje vida, EKG, preiskava sluha s šepetom, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu in izdajo zdravniškega spričevala.

Glede na zahteve posamezne izobraževalne ustanove se obseg pregleda lahko razširi.

že od 80 *končna cena je odvisna od obsega pregleda
  • Krvni tlak
  • Kri in urin
  • Testiranje vida, sluha
  • EKG
  • ..................

Izberite lokacijo:

Kranj (Žanova Ulica 3)

Nova Gorica (Ulica Vinka Vodopivca 21)

Zdravniški pregledi za študente

Center zdravja LAM Care Kranj, izvaja preventivne preglede za študente. Te pregled po navadi potrebujejo zaradi smeri študija in razlogov vpisa, ali pa zaradi napredovanja na višjo stopnjo. Nekatere fakultete takšne preglede lahko zahtevajo zaradi narave študija, da skrbijo za študentsko populacijo.

Cilj takšnih pregledov je večinoma le aktivni zdravstveni nadzor in odkrivanje dejavnikov tveganja. Odkriva pa se tudi začetne znake kroničnih degenerativnih obolenj, stresno ogroženost, posameznike s tveganim vedenjem in razvija se zavedanje o pomembnosti lastnega zdravja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) na novo določa obveznost preventivnega sistematskega pregleda za študente prvih letnikov na dodiplomskih študijskih programih. Preventivne preglede izvajajo zdravstveni domovi za študente oziroma pooblaščeni izvajalci takšnih storitev (pri nas opravljamo le navadne preglede). Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni predvideva sistematični pregled tudi za študente zadnjih letnikov oziroma prvih letnikov bolonjskega študija. Te pregledi pa niso popolnoma obvezni (odvisno od smeri študija), saj se na podlagi zdravstvenega stanja posameznika ne sme omejevati vpis na študijske programe.

Scroll to Top