Pregled za orožni list

Zdravniški pregled za posest in nošenje orožja vključuje pregled pri zdravniku specialistu, pregled pri psihologu, laboratorijske preiskave krvi, testiranje urina na prisotnost psihoaktivnih substanc, testiranje vida, testiranje sluha s šepetom, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu in zdravniško spričevalo.

že od 200 *končna cena je odvisna od obsega pregleda
  • Pregled specialista
  • Psihološki test
  • Kri in urin
  • Testiranje vida, sluha
  • ..................

Izberite lokacijo:

Kranj (Žanova Ulica 3)

Nova Gorica (Ulica Vinka Vodopivca 21)

Pregled za orožni list - posest in nošenje orožja

Pregled za posest in nošenje orožja oziroma za orožni list mora opraviti vsak posameznik, ki želi dobiti dovoljenje za posest. Za posedovanje in nošenje orožja mora torej prosilec pridobiti ustrezen orožni list. Kaj pa nam ta orožna listina sploh doprinese? Z njim pridobimo dovoljenje za posest orožja, ki posamezniku ne dovoljuje le posesti, ampak tudi prenašanje posameznega kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču oziroma na strelišču, izda pa se s trajno veljavnostjo.

Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja (orožni list) obsega:

  • identifikacijo posameznika na podlagi osebnega dokumenta,
  • anamnezo (razgovor): splošna, družinska, socialna, delovna, osebna in specialna (podatki o prejšnjih pregledih),
  • pregled zdravstvene dokumentacije (zdravstveni karton izbranega osebnega zdravnika, preventivni zdravstveni karton in tudi predhodna ocena zmožnosti posesti ali nošenja orožja),
  • klinični pregled vseh organov in organskih sistemov s posebnim poudarkom na usmerjenem pregledu psihičnega stanja, stanja centralnega in perifernega živčevja in čutil

Na dan pregleda za orožni list vas po sprejemu pregledajo specialisti. Pregled vsebuje testiranje sluha s šepetom, psihološki pregled, opravijo se laboratorijske preiskave krvi ter testiranje urina na prisotnost morebitnih psihoaktivnih substanc. V pregled je vključeno tudi testiranje vida in pregled zdravstvenega kartona. Zaradi odvzema krvi in urina je pomembno, da na pregled pridete tešči.

Pri iskanju izvajalca pregleda za orožni list je potrebno vedeti, da tovrstnih pregledov ne opravljajo splošni osebni zdravniki. Za izvajanje teh so zadolženi zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlene zdravnike specialiste medicine dela oziroma zasebni zdravniki specialisti medicine dela, ki imajo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja. Med njih pa se uvršča tudi naš center zdravja LAM care v Kranju. Več informacij o orožnem listu pa lahko najdete na e-upravi.

Preberite več:

Scroll to Top