Pregled za gasilce

Zdravstveni pregled za gasilce, vključuje pregled pri zdravniku specialistu, laboratorijske preiskave krvi in urina, testiranje vida, preiskavo sluha s šepetom, EKG, spirometrijo, meritev krvnega tlaka, pregled medicinske dokumentacije, obvestilo pregledovancu, zdravniško spričevalo.

Glede na vaše zdravstveno stanje se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi. Pregled z IDA (5. člen) se obračuna po višji ceni.

že od 100 *končna cena je odvisna od obsega pregleda
  • Krvni tlak
  • Kri in urin
  • Testiranje vida, spirometrija
  • Testiranje sluha
  • EKG
  • Cena pregleda z IDA je 220€

Izberite lokacijo:

* Za pregled z IDA to dopišite pod “opombe” na zadnjem koraku spletnega naročanja.

Kranj (Žanova Ulica 3)

Nova Gorica (Ulica Vinka Vodopivca 21)

Pregled za gasilce

V centru zdravja LAM Care izvajamo tudi pregled za gasilce, tako z IDA, kot tudi brez (pregled z IDA se obračuna po ceni 220€). Takšen pregled je namenjen preverjanju splošnega zdravstvenega stanja gasilcev in primernosti za opravljanje dejavnosti gasilca. Preiskave pri pregledu za gasilca vključujejo laboratorijske preiskave urina in krvi, skupaj z merjenjem krvnega tlaka. Izvede se tudi EKG, testira se vid, skupaj s spirometrijo, opravi pa se tudi test sluha s šepetom. Pregled za gasilce v centru LAM Care je torej namenjen gasilcem brez IDA in tudi tistim z, torej tistim, ki izvajajo dejavnosti za katere je potreben izolirni dihalni aparat.

Ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti družinske medicine, pediatrije ali medicine dela, prometa in športa. Morajo pa omogočati seveda tudi pregled IDA, saj je le to ustrezno za pridobitev zdravniškega spričevala za najzahtevnejša gasilska dela.

Zdravstvena sposobnost operativnega gasilca se torej dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda izbrani osebni zdravnik operativnega gasilca ali specialist medicine dela, prometa in športa. Izvajalec medicine dela, prometa in športa po predhodni pisni privolitvi operativnega gasilca od izbranega osebnega zdravnika operativnega gasilca pridobi zdravstveno dokumentacijo operativnega gasilca.

Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec medicine dela, prometa in športa izda zdravniško spričevalo, le to pa skupaj z izjavo doda v zdravstveno dokumentacijo operativnega gasilca. Več o pogojih opravljanja pregleda za gasilce, možnosti izdaje zdravniškega spričevala in celoten pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev pa najdete v PISRS.

Preberite več:

Scroll to Top