Splošni pogoji uporabe - LAM

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI 

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji uporabe«) urejajo razmerje med vami in LAM CARE d.o.o., z registriranim naslovom in poslovnim naslovom na Prešernova cesta 19, 1000 Ljubljana (»mi«, »nas«, »LAM«) v zvezi z uporabo spletne strani www.lam.care in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (»Spletna stran«).

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani naprošamo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja, uporabo in namene zbiranja vaših podatkov, in s Politiko uporabe piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

Z DOSTOPANJEM DO SPLETNE STRANI IN NJENO UPORABO SOGLAŠATE S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE, KI VAS ZAVEZUJEJO OB VSAKOKRATNI UPORABI SPLETNE STRANI. V KOLIKOR S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE NE SOGLAŠATE, DO SPLETNE STRANI NE DOSTOPAJTE OZIROMA JE NE UPORABLJAJTE.

1. Vsebina Spletne strani in storitve

Namen Spletne strani je zagotoviti informacije o in v zvezi z LAM in storitvami, ki jih LAM zagotavlja. Vsa na Spletni strani objavljena vsebina in podajanje nasvetov so zgolj informativnega značaja in ne predstavlja zdravniškega nasveta.

Navkljub skrbi za pravilnost, ažurnost in celovitost vsebine Spletne strani, se občasni nepravilnosti, zastarelosti ali pomanjklivosti informacij, objavljenih na Spletni strani ne gre izogniti. LAM ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi objave ali kot posledica uporabe takih nepravilnih, zastarelih ali pomanjkljivih informacij. LAM ne jamči nemotenega delovanja in dostopanja do Spletne strani ter ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo kot posledica oviranega delovanja oziroma nezmožnosti dostopanja do Spletne strani. Informacije, objavljene na Spletni strani, so izključno informativne narave. LAM ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in sveže. 

Z namenom kar najbolj sprotnega posodabljanja vsebine Spletne strani si LAM pridržuje pravico kadarkoli spremeniti in/ali posodobiti vsebino Spletne strani. Prav tako si LAM pridržuje pravico kadarkoli s spleta popolnoma odstraniti Spletno stran in/ali vsem uporabnikom onemogočiti njeno uporabo.

Vsebina, ki jo LAM objavlja na Spletni strani in v obliki nasvetov preko Spletne stranii, naj bi štela kot dopolnilo medicinskim napotkom zdravnika. Uporaba Spletne strani in storitev je zgolj nadomestek tradicionalnega zdravstvenega varstva in je namenjena kot dodatno orodje zdravnikom, ki uporabnikom zagotavljajo učinkovito zdravstveno varstvo. LAM v nobenem pogledu ne prevzema odgovornosti kot izvajalec zdravstvene dejavnosti. 

LAM zagotovalja uporabniku uporabo storitev ob oddaji rezervacijskega obrazca k storitvi (v nadaljevanju: »Rezervacijski obrazec«) in ob izpolnjevanju obveznosti teh Splošnih pogojev. LAM ponuja spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko internetne povezave s komercialno dosegljivimi napravami (računalniki, mobilnimi telefoni, tablicami) in programi (spletni brskalniki). LAM ni dolžan zagotavljati naprav, programov in internetnega dostopa, ki so potrebni za uporabo storitev.

2. Dostop do in uporaba Spletne strani

Dostop do in uporaba Spletne strani je dopustna le v skladu in pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe, naša politika zasebnosti, politika uporabe piškotkov in druge relevantne določbe uporabnega prava.

Z dostopom do in uporabo Spletne strani jamčite, da (i) način vaše uporabe Spletne strani ne bo škodoval Spletni strani, drugim obiskovalcem Spletne strani ali tretjim osebam, (ii) ne boste poskušali pridobiti neavtoriziranega dostopa do spletne strani, (iii) ne boste poskušali preslikati Spletne strani na katerokoli drugo spletno stran, (iv) boste do Spletne strani dostopali le prek vmesnika zagotovljenega z naše strani, (v) ne boste uporabljali programske opreme, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi Spletne strani s strani drugih obiskovalcev ter ugotavljanje njihove identitete, (vi) Spletne strani ne boste uporabljali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe in drugimi relevantnimi določbami uporabnega prava.

3. Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete LAM, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in za njo ne odgovarjamo. Uporabnik je izključno odgovoren za podatke, ki jih posreduje v aplikaciji ali prek nje in posledično prevzema vso odgovornost za svojo vsebino.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. LAM ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da LAM ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@LAM.care. Vsebina, ki nam jo posredujete bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s stran LAM ali s strani LAM pooblaščenih oseb.

4. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko, z namenom olajšanja iskanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, vsebuje hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb. Sama objava hiperpovezave na Spletni strani ne predstavlja, niti ne nakazuje na kakršnokoli obliko podpore, sponzorstva ali priporočila s hiperpovezavo dostopane spletne strani, njene vsebine ali lastnika, s strani LAM.

S klikom na hiperpovezavo boste zapustili to Spletno stran in bili preusmerjeni na spletno stran tretje osebe za katero veljajo drugi splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti. 

LAM ne prevzema odgovornosti za tako dostopane spletne strani tretjih oseb, za vsebino in informacije objavljene na njih, niti ne prevzema odgovornosti za uspešno dostopanje do tovrstnih spletnih strani. 

5. Podatki o oceni o opravljeni storitvi

V primeru,  da se uporabnik eksplicitno strinja (aktivno odda strinjanje) ob zaključku procesa oddaje Rezervacijskega obrazeca oziroma povpraševanja za samoplačniško zdravstveno storitev ali sorodnega procesa na spletni strani, lahko uporabnika pozovemo k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev zaključena. V ta namen lahko skladno s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti hranimo uporabnikov elektronski naslov, termin (v kolikor je ta na voljo) in izbranega zdravstvenega sodelavca za namene analize o zadovoljstvu po opravljeni storitvi.

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi uporabnik spletnega mesta s potrditvijo Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Uporabnik spletnega mesta se prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje, ali ne. Za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti izvajalec obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov uporabnika, termin storitve (če je podatek na voljo) in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Po izpolnjenem in vrnjenem vprašalniku uporabnika se ti podatki izbrišejo, saj je bil namen uporabe dosežen in niso več potrebni za nadaljnjo obdelavo.

6. Storitev zagotavljanja komunikacije uporabnikom

Storitvi elektronskega obveščanja prek sporočil SMS in elektronske pošte se izvajata prek spletne aplikacije ali vmesnika, ki ga ponuja podizvajalec oziroma pogodbeni partner LAM. Pred obveščanjem oziroma v sklopu Rezervacisjkega obrazca za pošiljanja obvestil npr. obvestila o terminih bo LAM od uporabnika kot prejemnika pridobil jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter vso relevantno zakonodajo skladno privolitev za prejem tovrstnih sporočil.  Podlaga za sporočilo je poleg Splošne uredbe o varstvu podatkov tudi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Sporočila SMS in elektronska pošta so posredovani v zunanji sistem,v skladu s politiko zasebnosti. 

7. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina LAM oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Splošnih pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja LAM. LAM, LAM.care, logo, vse slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino LAM. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov. Razen v primerih, jasno določenih na Spletni strani, je vsebino Spletne strani prepovedano kopirati, tiskati, prenašati, prikazovati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati  in uporabljati v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja LAM.

Logotipi, imena družb, blagovne znamke in druge znamke, ki so prikazane na Spletni strani, so lahko zaščitene znamke in so, bodisi v lasti LAM, bodisi objavljene s soglasjem nosilca industrijskih pravic na teh znamkah. Njihova uporaba je brez predhodnega pisnega soglasja LAM ali tretjih oseb prepovedana.

8. Izključitev odgovornosti

Razen, če je eksplicitno določeno v teh Splošnih pogojih uporabe, LAM ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani LAM.

Podatki, ki so vsebovani na spletni strani so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. LAM ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

9. Varstvo osebnih podatkov

LAM zbrane osebne podatke obdeluje skladno s politiko zasebnosti in politiko uporabe piškotkov.

10. Sprememba Splošnih pogojev uporabe

LAM si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino teh Splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji uporabe urejajo dostop do in uporabo Spletne strani od trenutka objave na Spletni strani. Z dostopanjem in uporabo Spletne strani po uveljavitvi spremenjenih Splošnih pogojev uporabe tako soglašate k uporabi takšnih spremenjenih Splošnih pogojev uporabe. Datum zadnje spremembe Splošnih pogojev uporabe je objavljen spodaj.

11. Končne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko uporabe piškotkov, objavljenima na Spletni strani, celovito urejajo razmerje med vami in LAM v zvezi z vašo uporabo Spletne strani.

Za presojo teh Splošnih pogojev uporabe se uporablja slovensko pravo. V primeru spora, ki izhaja iz in je v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  

12. Kontakt

V primeru kakršnihkoli vprašanj nas prosim kontaktirajte na info@lam.care.

© LAM CARE d.o.o., Kranj, november 2021.