Prenesite obrazec 8.204 in 8.205

Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec 8.204) in napotnica za obdobni zdravniški pregled (obrazec 8.205). 

Obrazec 8.204

Napotnica / obrazec za predhodni zdravniški pregled v ambulanti medicine dela, ki ga mora zaposleni opraviti pred pričetkom dela (z namenom preverjanja primernosti za delo in ugotavljanja zdravstvenega stanja).

Obrazec 8.205

Napotnica / obrazec za obdobni zdravniški pregled v ambulanti medicine dela, ki ga mora vsak zaposleni opraviti po predpisanem pretečenem časovnem obdobju od zadnjega pregleda.