LAM Care - Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit

Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit LAM Care

Pred vožnjo je potrebno preveriti ali je potencialni ali trenutni voznik motornega vozila fizično in psihično sposoben upravljati motorno vozilo. Zaradi tega je zdravniški pregled za vozniški izpit obvezen. Zdravniški pregled bodočega voznika, tj. kandidata za voznika ali voznika motornega vozila, je treba opraviti pred začetkom praktičnega dela usposabljanja. Po opravljenem zdravniškem pregledu vam bo zdravnik izdal triletno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo (če seveda zdravnik ne odloči drugače).

Zdravniške preglede bodočih voznikov izvajajo izvajalci dejavnosti medicine dela, prometa in športa. Njihov seznam je objavljen na spletni strani ministrstva za zdravje.

Zdravniški pregled kandidatov za voznike in voznikov se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njen zdravstveni karton. Ambulanti medicine dela, prometa in športa jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik pošlje kandidata za voznika in voznika motornega vozila k drugemu zdravniku izvedencu ali psihologu v oceno. To lahko stori na podlagi ugotovitev pregleda in ocene zdravstvene dokumentacije.

Koliko Stane Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit?

Stroške zdravniškega oziroma zdravstvenega pregleda za vozniški izpit poravna kandidat sam. Takšni pregledi so samoplačniške narave in pri niso vključeni v program zdravstvenega zavarovanja.

Izjema so stroški kontrolnega zdravniškega pregleda imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja invalida, ki vozi izključno svojim zmožnostim prilagojeno motorno vozilo. V takšnem primeru stroške ponavadi krije zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

In kakšna je cena zdravniškega pregleda za vozniški izpit? Ta se razlikuje od izvajalca do izvajalca. Cena za to vrsto storitve lahko namreč posamezni javni zavod določa samostojno, in je omejena navzdol. Cene pregledov v ambulanti LAM Care lahko najdete na povezavi storitve.

Zdravniški Pregled s Svetovanjem in Kontrolni Zdravniški Pregledi

V treh letih po prvi pravnomočni obsodbi za prekršek zaradi vožnje pod vplivom alkohola je voznik upravičen do zdravniškega pregleda in svetovanja. Zdravniški pregled s svetovanjem opravi osebni zdravnik po vaši izbiri, potrdilo pa velja tri mesece. Ambulanta LAM Care NE opravlja kontrolnih zdravniških pregledov v takšnih primerih odvzemov vozniških dovoljenj. Ravno tako NE opravljamo pregledov voznikov z razlogom zmanjšanja kazenskih točk.

Zdravniški pregled za vozniški izpit lahko opravite pri enem od pooblaščenih specialistov medicine dela, prometa in športa. Zdravnik napoti na kontrolni zdravstveni pregled imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja če:

  • mu je bila v zadnjih treh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za prekršek ali kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče;
  • se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara ali hiba, katere simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu.

Kaj Potrebujem za Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit?

  1. Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vozniško dovoljenje – če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja
  2. Zdravstveno kartico
  3. Očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
  4. Zdravstveni karton (naročite ga pri vašem izbranem zdravniku)
  5. Če ste samoplačnik stroške pregleda običajno lahko plačate v gotovini ali z bančnimi karticami, sicer pregled plača podjetje s fakturo

Preberite več prispevkov: