Zdravje in njegova promocija - LAM

Zdravje in njegova promocija

Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oz. skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki,ki vplivajo na njihovo zdravje. Tako na tej podlagi izboljšajo svoje zdravje. Promocija zdravja izhaja iz biopsihosocialnega koncepta zdravja, ki pravi, da je zdravje vir vsakdanjega življenja, ne pa življenjski cilj.

Živimo v času nenehne naglice in hitrega življenjskega ritma, ob vsem tem nas spremljajo velike družbene spremembe. Prvič v zgodovini živi v Sloveniji več starejših oseb (oseb, ki so stare petinšestdeset let in več) kot pa otrok do petnajstega leta. Lahko bi rekli, da prihaja do neravnovesja med starostnimi skupinami, ki pa pripelje do družbenih težav. In tako se bomo umaknili od družbenih težav in preprečili nekatera nesoglasja med delavci in delodajalci je potrebno pričeti z promocijo zdravja čim prej. Potrebno je sodelovanje vseh, se pravi vodstva in zaposlenih, kajti samo takrat bomo dosegli dobre rezultate.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Prav tako mora delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. Delovno mesto različno vpliva na zdravje in bolezni zaposlenih. Delo lahko povzroči poslabšanje zdravja, če morajo delavci delati v razmerah, ki škodujejo zdravju, če imajo premalo znanja o zdravju ali če nimajo pomoči s strani sodelavcev. Na drugi strani pa lahko delo predstavlja vir osebnega razvoja posameznika ter razvoj posameznih veščin in spretnosti.