LAM Care - Poškodba Pri Delu in Medicina Dela
poškodba pri delu

Poškodba Pri Delu in Medicina Dela

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev in razni tečaji varnosti pri delu, lahko velikokrat preprečijo, da se zgodi poškodba pri delu. Te pregledi se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Razna izobraževanja o zdravju in varnosti na delovnem mestu, pa pripomorejo k bolj varnemu opravljanju dela.

Kako Opredelimo Poškodbo Pri Delu?

Poškodba delavca nastane kot posledica nezgode med opravljanjem dela. O poškodbi pri delu tako govorimo le v primeru, če je ta posledica nezgode, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela. Čeprav je dolžnost delodajalcev zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, se poškodba delavca na delovnem mestu kaj hitro pripeti. Pogosto tudi zaradi nezadostne skrbnosti in pazljivosti delavcev. Zato je za vsakega delodajalca bistveno, da pozna svoje obveznosti v primeru, ko se pripeti poškodba pri delu.

Prvi korak, ko se pripeti poškodba delavca pri delu, je seveda ustrezna zdravstvena oskrba delavca. V nadaljevanju naj delodajalec pripravi zapisnik o nezgodi, v katerem čim bolj natančno opredeli vse okoliščine in opis nezgode. Priporočljivo je tudi, da delodajalec zbere podpise ali izjave sodelavcev in morebitnih ostalih udeležencev, ki so bili priča dogodku. Na podlagi zapisnika delodajalec izpolni predpisani obrazec – ER-8 Prijava nezgode – poškodbe pri delu.

Zakaj Je Pri Poškodbi Na Delu Pomembna Medicina Dela

Zdravnik specialist medicine dela sodeluje s podjetjem in opravlja preglede delavcev ter izda strokovno oceno o varnosti. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo. 

Tako je v določenih primerih delodajalec dolžan o tem, da se je zgodila poškodba pri delu, obvestiti tudi Inšpektorat za delo. Inšpektorat potem sproži postopek, kjer se preverja, če je prišlo do kršitev obveznosti ali odgovornosti na delovnem mestu. Preverja se torej tako odgovornost delodajalca, kot tudi odgovornost delavca.

Obveznosti delodajalcev, pravice in dolžnosti delavcev

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Delavec pa mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Vse o obveznostih in dolžnostih obeh strank, pa si lahko preberete tukaj.

Preberite več prispevkov: