LAM Care - Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja - Omejitve in Pravila

Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja

Podaljšanje vozniškega dovoljenja uredimo na upravni enoti. Vozniško dovoljenje pridobijo osebe, ki so opravile vozniški izpit in živijo v EU več kot šest mesecev. Vozniško dovoljenje velja od datuma izdaje in je običajno veljavno 10 ali 5 let, odvisno od vrste motornega vozila, razen če so določene skupine ljudi izvzete z zakonom o voznikih. Izjeme so mladi vozniki, mlajši od 65 ali 70 let, in vozniki z zdravstvenimi težavami, za katere je veljavnost vozniškega dovoljenja omejena na obdobje, navedeno v zdravniškem spričevalu o telesnih in duševnih sposobnostih voznika.

Cena in Postopek Podaljšanja

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja pred iztekom veljavnosti mora imetnik vložiti vlogo pri upravni enoti. Upravna enota izda novo vozniško dovoljenje z novim rokom veljavnosti, staro pa uniči in ga vrne imetniku. Vsa vozniška dovoljenja na starih obrazcih (v roza barvi) pa je treba do 19. januarja 2023 nadomestiti z novo različico (v obliki kartice).

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja je predpisana in se plača upravna taksa po veljavnem ceniku in strošek obrazca vozniškega dovoljenja. Slednje skupaj predstavlja strošek približno 15 €. Dodatno pa vas bo stala še fotografija, ki jo morate priložiti k vlogi in naj bi kazala vašo pravo podobo.

Zdravstvene Omejitve

Skoraj vsak šesti voznik se sooča z zdravstvenimi omejitvami pri podaljšanju vozniškega dovoljenja. To so zdravstvene težave, ki lahko ogrozijo vašo varno vožnjo in so bile dokumentirane v vašem zadnjem zdravniškem spričevalu, ki ga je ob zdravniškem pregledu na vozniškem izpitu izdal strokovnjak za medicino dela, prometa in športa. Najbolj razširjena omejitev, ki jo ima 46 odstotkov voznikov z omejitvami, je “vožnja z očali” Sledi omejitev “vožnja z očali ali kontaktnimi lečami”, ki se je drži 41 odstotkov voznikov. To dokazuje, da ima 87 odstotkov vseh voznikov z zdravstvenimi omejitvami težave z vidom, medtem ko jih ima le 13 odstotkov še kakšno drugo oviro, kot so slušni aparati, proteze itd. Skoraj 250 000 voznikom so omejeni vozniški privilegiji zaradi zdravstvenih težav, ki so povezane z veljavnostjo njihovega zdravniškega spričevala.

Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja Voznikom Začetnikom

Upravna enota izda vozniško dovoljenje vozniku začetniku ali mlademu vozniku. Tako dovoljenje velja do dopolnjenega 21. leta starosti ali dve leti po prejemu prvega vozniškega dovoljenja. Podaljšanje vozniškega dovoljenja za voznike začetnike je pogojeno z uspešno opravljenim dodatnim usposabljanjem za voznike začetnike na poligonu varne vožnje. Upravna enota lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za učenca enkrat za toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev določenih obveznosti. Vendar se to ne mora zgoditi več kot enkrat na leto. V primeru da do roka ne izpolni standardov, izgubi vozniško dovoljenje. Novo vozniško dovoljenje se lahko izda le, če ponovno opravi vozniški izpit. Kljub temu pa oseba ponovno postane mladi voznik in ponovno veljajo enaka pravila.

Podaljšanje vozniškega dovoljenja po 70. letu starosti

Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo petih let. Temu primerno se po 70. letu zahteva zdravniško spričevalo o telesni in duševni primernosti za vožnjo vozila določene kategorije.

Dodatni stroški za podaljšanje vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti

Zakon o voznikih določa, da se od 80. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja lahko podaljša le ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Temu primerno voznik predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo vozila določene kategorije. Zdravniško spričevalo v skladu z ugotovljenimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika določa tudi datum naslednjega zdravniškega pregleda.

Vozniško dovoljenje B kategorije se osebam po dopolnjeni starosti 80 let izda z veljavnostjo 5 let. Nasprotno pa je veljavnost tudi krajša oziroma omejena na rok, ki je določen glede na telesno in duševno zmožnost voznika.

Za marsikaterega starejšega voznika podaljšanje vozniškega dovoljenja po dopolnjenem 80. letu starosti tudi precejšen finančni zalogaj. Skupni stroški podaljšanja so precej višji, ker so vezani na pridobivanje številnih drugih dokumentov in zdravstvenih izvidov.

Torej pregled za starejše voznike obsega klinični pregled, pregled izvidov zdravstvene kartoteke, potem EKG, natančnejše laboratorijske preiskave in pregled psihologa. Iz obstoječe kartoteke se sme namreč upoštevati samo tiste izvide, ki niso starejši od treh mesecev. To določa pravilnik o zdravstvenih pogojih za voznike motornih vozil. Priložiti je potrebno tudi izvid oftalmologa, ki tudi ne sme biti starejši od treh mesecev, zaradi ocene ustreznosti vidnih funkcij. Vsakega od pregledov pa boste seveda boste morali plačati posebej. V zdravstveni kartoteki morajo biti najnovejši izvidi za vse tiste bolezni, zaradi katerih se vozniki zdravijo pri specialistih. V nasprotju bo moral takšen voznik predložiti tudi nove izvide ustreznih specialistov, pri katerih se zdravi.  

Preberite več prispevkov: