Medicina Dela LAM Care - Moderna Ambulanta Medicine Dela
medicina dela lam

Medicina Dela LAM Care – Kdo Smo in Kaj Počnemo?

Medicina dela LAM Care je napredna ambulanta za medicino dela, vključuje pa tudi medicino prometa in športa ter ostale kategorije specializiranih pregledov. Delujemo s popolnoma drugačnim pristopom glede na večino staromodnih oziroma suhoparnih ponudnikov takšnih storitev. Medicino dela si predstavljamo kot dejavnost, ki svoje delovanje prilagodi glede na to, kaj vi v vašem podjetju potrebujete.

Ker vemo, da so izzivi podjetji lahko zelo različni, se nam zdi klasičen pristop v določenih točkah pomanjkljiv. Storitve, ki jih nudimo, smo zato preoblikovali in jim obrnili smer. Le tako lahko omogočamo kakovostno in hitro storitev, s kratkimi čakalnimi dobami. Kot izhodišče pa vedno postavimo vas, vaše potrebe in vaši izzivi pa bodo nam narekovali pot.

Kaj Je Medicina Dela?

Veja klinične medicine, aktivna na področju varnosti in zdravja pri delu, se imenuje medicina dela. Zdravniki specialisti medicine dela si prizadevajo zagotoviti doseganje in vzdrževanje najvišjih standardov varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu. Čeprav lahko medicina dela vključuje veliko disciplin, se osredotoča na preventivno medicino in obvladovanje bolezni, poškodb in invalidnosti. Vse te pa so povezane z delovnim mestom in delovnim okoljem posameznika. Zdravniki medicine dela morajo imeti široko znanje klinične medicine in biti kompetentni na nekaterih pomembnih področjih. V zadnjem času, ko se breme bolezni zaradi psihosocialnih poklicnih dejavnikov tveganja vse bolj prepoznava, pa se medicina dela vedno bolj osredotoča tudi na obravnavo teh poklicnih nevarnosti.

Prednosti, Ki Jih Nudi Medicina Dela LAM Care

Poleg splošnih zdravstvenih storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, omogočamo tudi poglobljene preglede. Glede na zdravstvene obremenitve posameznega delovnega mesta se obseg pregleda po presoji zdravnika specialista lahko razširi.

Ker se osredotočamo na hitro in kakovostno storitev, pa omogočamo podjetjem tudi dolgoročno sodelovanje:

  • V sodelovanju s podjetjem vzpostavimo najbolj optimalen sistem naročanja zaposlenih ter omogočamo rezervacijo določenega števila terminov mesečno
  • Obsege pregledov prilagodimo glede na vaše želje in zahteve delovnega okolja
  • Zaposlenim omogočamo možnost individualnih posvetov o rezultatih
  • Rezultate vam pošljemo hitro, v berljivi obliki po e-pošti ali navadni pošti

Zakaj Podjetja Potrebujejo Medicino Dela?

Medicina dela je namenjena preprečevanju bolezni in spodbujanju dobrega počutja delavcev. Zdravje na delovnem mestu dokazano vpliva na produktivnost zaposlenih. Pomembno je tudi ločiti psihične in fizične obremenitve zaposlenih ter glede na te dejavnike prilagajati preglede medicine dela.

Finančno Breme Odsotnosti Od Dela

Podatki o finančnem bremenu odsotnosti od dela kažejo, da se kratkoročni pogled na medicino dela ne izplača. Finančno breme odsotnosti od dela zraste v desetletju za povprečno 90%, višina nadomestil za izostanek od dela pa se v istem obdobju poveča za 150%. To kaže na izredno močne finančne posledice za podjetja, ki poslujejo daljše časovno obdobje – vidik, ki ga je potrebno upoštevati, ko razmišljamo o napotitvi delavcev na pregled medicine dela. Z rednimi pregledi se bistveno zmanjša odsotnost od dela in absentizem na delovnem mestu.

Padec Produktivnosti Zaradi Zdravja

Zaposleni z dobrim zdravjem, ki redno opravljajo preglede medicine dela in so deležni ozaveščanja o zdravju na delovnem mestu, so odsotni bistveno manj. Tu se odraža dolgoročni vidik medicine dela v podjetju.

Produktivnost zaposlenih in počutje na delovnem mestu imata izredno visoko povezanost. Glede na očitne dejavnike se kakovost in količina dela, ki ga zaposleni opravi, bistveno izboljša, če je njegovo zdravstveno stanje odlično. Skrb za zdravje v podjetju pa se načeloma deli na redne preglede medicine dela in na ozaveščanje o zdravju na delovnem mestu. Oba dejavnika izredno pripomoreta k povišanju produktivnosti in boljšega odnosa zaposlenih do podjetja.

Preberite več prispevkov: