LAM Care - Kako Do Zdravniškega Spričevala Za Orožni List?
Lam Care orožni list

Kako Do Zdravniškega Spričevala Za Orožni List In Posest Orožja

Za posedovanje in nošenje orožja mora prosilec pridobiti ustrezen orožni list. Kaj pa nam ta orožna listina sploh doprinese? Z njim pridobimo dovoljenje za posest orožja, ki posamezniku ne dovoljuje le posesti, ampak tudi prenašanje posameznega kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču oziroma na strelišču, izda pa se s trajno veljavnostjo.

Da bi vlogo za orožno listino sploh lahko oddali, pa moramo izpolnjevati kar nekaj pogojev:

 • posameznik je dopolnil 18 let
 • ni zadržkov javnega reda
 • posameznik je zanesljiv
 • ima upravičen razlog za izdajo orožne listine
 • je opravil zdravniški pregled
 • ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem

Kakor omenjeno je predpogoj za pridobitev orožnega lista po 14. členu Zakona o orožju (UL RS; št.61/100) tudi pozitivno zdravniško spričevalo. Pozitivno zdravniško spričevalo prikazuje, ali je oseba zdravstveno (telesno in duševno) zmožna za posest orožja, oziroma je zmožna za posest in nošenje orožja, v kolikor pa je spričevalo negativno, pa to pomeni, da posameznik ni zdravstveno zmožen imeti dovoljenja za posest in nošenje orožja. V tem primeru se lahko pri izdajatelju dotičnega zdravniškega spričevala izda ugovor z zahtevo po ponovnem zdravniške pregledu pred pristojno zdravniško komisijo.

Pri iskanju izvajalca tovrstnih zdravniških pregledov je potrebno vedeti, da tovrstne preglede ne opravljajo splošni osebni zdravniki, ampak so za to zadolženi zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlene zdravnike specialiste medicine dela oziroma zasebni zdravniki specialisti medicine dela, ki imajo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, kamor pa se uvršča tudi naša LAM care ambulanta v Kranju.

Kaj obsega zdravniški pregled za ugotavljanje zmožnosti Za Orožni List?

Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja (orožni list) obsega:

 • identifikacijo posameznika na podlagi osebnega dokumenta
 • anamnezo (razgovor): splošna, družinska, socialna, delovna, osebna in specialna (podatki o prejšnjih pregledih)
 • pregled zdravstvene dokumentacije (zdravstveni karton izbranega osebnega zdravnika, preventivni zdravstveni karton in tudi predhodna ocena zmožnosti posesti ali nošenja orožja)
 • klinični pregled vseh organov in organskih sistemov s posebnim poudarkom na usmerjenem pregledu psihičnega stanja, stanja centralnega in perifernega živčevja in čutil

Kako To Izgleda V Praksi?

Na dan pregleda vas po sprejemu pregledajo specialisti. Pregled vsebuje testiranje sluha s šepetom, psihološki pregled, opravijo se laboratorijske preiskave krvi ter testiranje urina na prisotnost morebitnih psihoaktivnih substanc. V pregled je vključeno tudi testiranje vida in pregled zdravstvenega kartona. Zaradi odvzema krvi in urina je pomembno, da na pregled pridete tešči.

Katere bolezni, poškodbe ali stanja Onemogočajo Pridobitev Zadostnega Mnenja Za Orožni List?

Za pridobitev dovoljenja za posest in nošenje orožja (orožni list) žal obstaja kar nekaj zdravstvenih omejitev, ki nam lahko onemogočijo uspešno opravljen zdravniški pregled. Med njih sodijo:

 1. Nevrološka, psihološka in psihiatrična stanja in obolenja:
  • nenormalna psihična stanja in bolezni, ki se manifestirajo kot intelektualna insuficienca, motnje, zmanjšanje ali odsotnost pazljivosti in koncentracije, psihomotorična in senzomotorična upočasnjenost in nekontroliranost, ter deviacije osebnosti
  • demenca vseh etiologij
  •  akutna psihoza ne glede na etiologijo ali kronična psihoza z izraženimi rezidualnimi ali regresivnimi spremembami
  • izražene patološke spremembe v afektivni in moralno etični sferi osebnosti; 5. izražene hujše nevrotske motnje
  • sindrom odvisnosti od alkohola, razen v medicinsko kontroliranih primerih abstinence najmanj 12 mesecev in brez psihičnih sprememb ali nevroloških komplikacij
  • odvisnost od nedovoljenih drog, razen v medicinsko kontroliranih primerih abstinence 12 mesecev in brez psihičnih sprememb ali nevroloških komplikacij
 2. Stanja in bolezni vidnega organa:
  • ostrina vida, korigirana ali nekorigirana, manjša od 0,8
  • protanopia, deuteranopia
 3. Stanja in bolezni organa ravnotežja in sluha
  • bolezni vestibularnega aparata s hujšimi motnjami ravnotežja
  • praktična gluhost (Fowler večji od 90%)
 4. Stanje in bolezni srca in krvnih žil
  • hude oblike koronarne bolezni in stanje po srčnem infarktu do stabilizacije
  •  bolezni srca, ki imajo za posledico hemodinamsko pomembne motnje ritma in sinkope
  • prirojene ali pridobljene srčne okvare in bolezni velikih krvnih žil z znaki dekompenzacije
  • težja oblika hipertonične bolezni
 5. Stanja in bolezni respiratornega sistema
  •  težka respiratorna ali kardiorespiratorna insuficienca
 6. Bolezni gastrointestinalnega in urinalnega sistema
  • težke bolezni želodca, jeter in ledvic zaradi katerih lahko nastopi komatozno stanje
 7. Bolezni endokrinega sistema
  • diabetes mellitus, kompliciran z očesnimi, živčnimi in kardiovaskularnimi spremembami in nekompenzirano acidozo
  • hipertireoza težje oblike z okulobulbatornim sindromom ali komplikacijami kardiovaskularnega sistema
  • težke oblike hipotireoze spremljane z bradipsihijo
  • hiper in hipoadenokorticizem v težkih oblikah
 8. Bolezni krvnega sistema
  •  maligne hemopatije in retikuloze

Preberite več prispevkov: