LAM Care - Kaj je medicina dela? - O medicini dela

O medicini dela

Pri iskanju odgovora na to kaj je medicina dela, se najprej spomnimo na to, da je zdravje temelj dobrega počutja. Najbrž je večini zdravje zelo visoko na seznamu prioritet in ravno zato poškodbe in bolezni poskušamo preprečiti vnaprej. Pred poškodbo pri športu se tako na primer zavarujemo z ogrevanjem ter poskrbimo za pravo izvedbo vaj. Pred kariesom nas rešuje redno ščetkanje zob, imunski sistem pa krepimo z raznoliko prehrano, polno mikrohranil, t.j. vitaminov in mineralov.

Pogosto pa pozabimo na škodljive dejavnike, s katerimi se srečujemo vsak dan pri delu. Velikokrat je namreč prav delovno mesto in dolgotrajna izpostavljenost istim dejavnikom tveganja, ki pride z njim, glavni vzrok ortopedskih, nevroloških, očesnih, kožnih in internističnih bolezni. S tem zdravstvenim aspektom se ukvarja medicina dela.

Kaj je medicina dela

Medicina dela je veja medicine, usmerjena v pravočasno odkrivanje in preprečevanje poklicnih bolezni, ki nastanejo na delovnem mestu. Te so lahko posledica raznovrstnih škodljivih dejavnikov. Na primer delo z nevarnimi kemikalijami, pri katerem je zaščitna oprema nezadostna ali pa sploh ni v uporabi, obrabi sklepov zaradi vsakodnevne dolgotrajne prisilne nefiziološke drže in ponavljajočih se gibov, dolgotrajna izpostavljenost hrupu in podobno.

Vsak poklic prinese svoja tveganja, ki jih je do določene mere mogoče omejiti in preprečiti. Kakšen odziv bo imel organizem na nek škodljiv dejavnik in kako hitro se bodo izrazile negativne posledice, je seveda odvisno od posameznika. Pomembno je vnaprej predvideti, do katerih posledic lahko pripelje določen poklic in se jim izogniti ali pa jih vsaj omiliti. Pri tem sodeluje zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Pomemben del medicine dela je preventiva. Medtem ko se ostale veje medicine ukvarjajo predvsem z zdravljenjem poškodb in bolezni, pri medicini dela ne smemo spregledati preventivnega vidika. Ta s pomočjo rednih pregledov zaposlenih omogoča preprečevanje poslabšanj zdravja zaradi dela.

Avto peljemo letno na tehnični pregled, kljub temu da ni v okvari, kar pa ne pomeni, da ni potreben vzdrževanja. Enako velja z našim telesom. Če zgodaj odkrijemo manjša odstopanja, lahko dosti lažje preprečimo njihovo napredovanje, ki bi povzročilo delovno nezmožnost in še pomembnejše, okrnjeno vsakdanje življenje.

Predhodni in obdobni pregled

Pred pričetkom dela je potrebno opraviti predhodni zdravniški pregled, pri katerem se ugotovi, ali je oseba zmožna opravljati tovrstno delo. Odvisno od narave dela se mora opraviti obdobni pregled, kjer se preveri, ali je oseba še vedno sposobna opravljati delo. Preveri se ali je v tem času z zdravstvenega vidika prišlo do kakšnih poslabšanj. Osnovni pregled vključuje antropometrične meritve, pregled vida, EKG, laboratorijske preiskave krvi in urina ter pregled pri zdravniku specialistu. Po potrebi oz. glede na naravo dela pa se izvedejo še dodatne preiskave kot so npr. ADG, VTG in perimetrija.

Medicina dela in zaposleni

Ko pod drobnogled vzamemo želje in koristi podjetja na eni strani ter zdravje zaposlenega na drugi, dobimo odgovor na to kaj je medicina dela. Predstavlja nek most med obema omenjenima dejavnikoma.

Vzemimo za primer gradbenega delavca, ki je izpostavljen številnim nevarnostim, ki kvarijo njegovo zdravje, sploh na dolgi rok. Hrup, fizično naporno delo, prašni delci v zraku, delo na višini so le eni izmed dejavnikov, ki kvarijo delavčevo zdravje. Čez čas škodljivi dejavniki pripeljejo do resnejših zdravstvenih težav, kot so na primer poslabšanje sluha, mišično-skeletne poškodbe in bolezni dihal. Kar rezultira v slabšem splošnem dobrem počutju, posledično je nezadovoljen tudi delodajalec, saj delo ni zadovoljivo opravljeno. Podobno je pri vseh ostalih poklicih.

Medicina dela in podjetje

Zdravje zaposlenih lahko enačimo z večjo produktivnostjo, manjšo odsotnostjo z delovnega mesta in posledično večjo uspešnostjo. Redni pregledi omogočajo pravočasno odkritje bolezenskih sprememb in stanj, še preden se ta razvijejo do ireverzibilne stopnje. Torej, ko so še v fazi, ko jih lahko pozdravimo oz. močno izboljšamo.

Preberite več prispevkov: