Zakaj In Kako Poskrbeti Za Mentalno Zdravje Pri Delu?

Za zaposlene je pomembno, da dajo prednost svojemu mentalnemu zdravju in sprejmejo proaktivne ukrepe za preprečevanje izgorelosti in stresa – zdrave navade, kakovostna hrana in pozitivno razmišljanje so ključni.

Da, med njima obstaja zelo tesna povezava. Skrb za fizično zdravje se velikokrat pozna tudi na mentalnem zdravju, in obratno. Ravno zaradi tega je ključ do mentalnega zdravja mnogokrat le v izboljšanju fizičnega zdravja.

kako poskrbeti za mentalno zdravje pri delu

Promocija Zdravja

Promocijo zdravja na delovnem mestu izvajamo tudi v centru LAM Care v Kranju in Novi Gorici. Kontaktirajte nas v kolikor vas zanima sodelovanje!

Mentalno zdravje je ključna sestavina splošnega dobrega počutja, delovno mesto pa je pomembno okolje za njegovo spodbujanje in zaščito. Vendar pa lahko zahteve in pritiski dela vplivajo tudi na mentalno zdravje posameznika. V tem članku bomo raziskali vpliv dela na duševno zdravje, vlogo delodajalcev in zaposlenih pri spodbujanju dobrega počutja ter strategije za ohranjanje odličnega zdravja na delovnem mestu.

Mentalno Zdravje Pri Delu

Stres in izgorelost, povezana z delom, sta pogosti težavi na delovnem mestu in lahko prispevata k vrsti težav z mentalnim zdravjem, kot so anksioznost, depresija in nespečnost. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) več kot 300 milijonov ljudi po svetu trpi za depresijo, 260 milijonov ljudi pa trpi za anksioznimi motnjami. Poleg tega je nedavna študija pokazala, da je 1 od 4 zaposlenih poročal o slabem mentalnem zdravju zaradi stresa, povezanega z delom. Slabo mentalno zdravje pri delu ima lahko resne posledice, ki so daljnosežne in vključujejo zmanjšano produktivnost, večjo odsotnost z dela in večje tveganje za nesreče na delovnem mestu.

Spodbujanje Dobrega Počutja Na Delovnem Mestu

Delodajalci igrajo ključno vlogo pri spodbujanju mentalnega zdravja na delovnem mestu. To vključuje ustvarjanje podpornega delovnega okolja, ponujanje programov pomoči zaposlenim in spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem s prilagodljivim razporejanjem in možnostmi dela na daljavo. Delodajalci lahko zagotovijo tudi usposabljanje in ozaveščanje za zmanjšanje stigme okoli duševnega zdravja in spodbujajo odprto komunikacijo.

Vpliv Delodajalca Na Mentalno Zdravje Pri Delu

Kot za mnoge druge težave, so delodajalci odgovorni tudi za obravnavanje mentalnega zdravja na delovnem mestu. To vključuje zagotavljanje ozaveščanje za mentalno zdravje in spodbujanje odprte komunikacije, prilagajanje potrebam zaposlenih in obravnavanje temeljnih vzrokov slabega duševnega zdravja. Primarni vzroki za pomanjkljivo mentalno zdravje pri delu sta stres in izgorelost – hkrati pa sta to tudi najhujši posledici. Stres in izgorelost nista prisotna samo na delovnem mestu, pogosto se preneseta tudi v posameznikovo zasebno življenje. S proaktivnim pristopom k duševnemu zdravju lahko delodajalci ustvarijo pozitivno delovno okolje in podpirajo dobro počutje svojih zaposlenih.

Kaj Lahko Za Boljše Mentalno Zdravje Pri Delu Storijo Zaposleni?

Zaposleni imajo tudi vlogo pri ohranjanju dobrega mentalnega zdravja in pozitivne energije na delovnem mestu. To vključuje prosti čas za oddih, ko je ta potreben (brez pretiravanja, seveda), skupaj z vadbo pozornosti in sočutja do samega sebe. Pomembno pa je tudi zavedanje, da iskanje strokovne pomoči ni nič slabega, kadar je to potrebno. Za zaposlene je pomembno, da dajo prednost svojemu duševnemu zdravju in sprejmejo proaktivne ukrepe za preprečevanje izgorelosti in stresa.

Kako Sta Povezana Telesno In Mentalno Zdravje

Telesno in duševno zdravje sta medsebojno odvisna dejavnika in oba sta bistveni sestavini splošnega dobrega počutja. Dokazano pa je, da se oba med sabo odlično dopolnjujeta, saj se odlično telesno zdravje velikokrat pozna v dobrem mentalnem zdravju, in obratno. Ravno zaradi tega pa je potrebno skrbeti tudi za možnosti ohranjanja telesnega zdravja na delovnem mestu. Delodajalci lahko podpirajo fizično in duševno zdravje s spodbujanjem zdravih navad, spodbujanjem telesne dejavnosti in zagotavljanjem dostopa do zdrave prehrane. Poleg tega lahko delodajalci zagotovijo vire in podporo za zaposlene, ki se borijo s telesnimi ali duševnimi zdravstvenimi težavami. Seveda pa je na koncu to odvisno tudi od zaposlenih samih, saj je za spremembo telesnega ali pa duševnega zdravja potrebna močna volja posameznika.

Mentalno Zdravje Pri Delu Na Daljavo

Delo na daljavo je postalo priljubljena možnost za številne zaposlene, vendar lahko vpliva tudi na duševno zdravje. Izolacija in pomanjkanje interakcije iz oči v oči lahko prispevata k občutkom osamljenosti in tesnobe. Delodajalci lahko podprejo delavce na daljavo z zagotavljanjem virov in podpore, spodbujanjem odprte komunikacije in spodbujanjem zaposlenih, da si vzamejo odmore in dajo prednost samooskrbi.

Promocija Zdravja Pri Delu Z LAM Care

Skratka, mentalno zdravje pri delu je dokaj pomemben dejavnik delovnega okolja, delodajalci in zaposleni pa imajo tukaj ključno vlogo. Z ustvarjanjem podpornega delovnega okolja, zagotavljanjem virov in podpore ter spodbujanjem skrbi zase lahko zagotovimo, da je naše delovno mesto zdravo.

V kolikor pa v vašem podjetju potrebujete kakovostnega izvajalca promocije zdravja, se lahko obrnete na center LAM Care v Kranju ali na LAM Care v Novi Gorici. Podjetjem omogočamo dobro organiziran sistem promocije varnosti in zdravja pri delu, ki ga dopolnjujejo programi promocije telesnega in mentalnega zdravja pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Več Prispevkov:

Scroll to Top