Kako Se Pripraviti Na Medicino Dela: 7 Smernic Za Podjetja

Merjenje teže, višine, obsega in nekateri ostali pregledi v medicini dela, kot so preverjanje sluha, vida, dihal in srca. Pregled pa se lahko dodatno razširi na željo delodajalca. Opravi se lahko še vrsta laboratorijskih preiskav.

Da, vendar so posledice zavrnitve določene v vsakem podjetju – po navadi je z opravljanjem določenih testov pogojena sama zaposlitev. Velikokrat so težavni ravno testi na razne nezaželjene substance.

7 smernic za medicino dela

Kam Na Pregled?

Pregledi v ambulanti za medicino dela LAM Care so na voljo v našem centru v Kranju. Naročite se na pregled in nas obiščite!

Vsako podjetje se pogosto srečuje z medicino dela, ravno tako pa mora biti v vsakem podjetju zdravje in varnost zaposlenih na prvem mestu. Eden izmed načinov za doseganje tega je zagotavljanje rednih in predhodnih pregledov v ambulantah za medicino dela. Takšni pregledi lahko zaznajo in preprečijo določene zdravstvene težave, ki lahko nastopijo zaradi dela, oziroma ustrezno opredelijo zdravje posameznika. Prav tako takšni pregledi pokažejo, če je posameznik primeren za določeno vrsto dela in delovno mesto. V nadaljevanju prispevka so predstavljeni tudi ključni dejavniki, na katere morate biti pozorni pred, pri in po pregledih v ambulantah za medicino dela.

Zakaj Se Je V Podjetju Potrebno Ukvarjati Z Medicino Dela?

Pregledi v ambulantah za medicino dela so v Sloveniji obvezni glede na zakon o zdravju in varnosti pri delu. Z rednimi pregledi lahko preprečimo morebitne zdravstvene posledice, ki bi jih zaposleni lahko trpeli zaradi narave dela. Prav tako pa s predhodnimi pregledi ugotovimo ali je kandidat, ki bi ga na novo zaposlili, sploh primeren za določeno delovno mesto.

 

Poleg zakonskih razlogov, pa obstaja tudi dokazana povezava med boljšim zdravjem in počutjem zaposlenih ter boljšo produktivnostjo. Omogočanje rednih pregledov in posvetov pri specialistu v ambulanti za medicino dela je tako dobro tako za podjetje, kot tudi za zaposlenega.

Zaposlene Ustrezno Seznanite S Pregledi

Po tem, ko zaposlene naročite na pregled, jih je pametno tudi ustrezno seznaniti s preiskavami in pregledi, ki jih bodo morali opraviti v ambulanti za medicino dela. Glede na naravo dela, vam bo specialist oziroma referent v ambulanti sporočil, kakšne preglede bodo morali zaposleni opraviti. Te informacije jim lahko posredujete, da se na preglede in preiskave ustrezno pripravijo. Po navadi se opravi razne slušne teste, teste dihal in vida ter razne laboratorijske preiskave in telesne meritve.

V kolikor zaposleni vedo, kakšne preglede bodo morali opraviti, lahko pripravijo tudi ustrezno dokumentacijo, ki bi jo morda potrebovali na pregledu (prejšnje izvide, informacije o zdravstvenem stanju).

Kaj Morajo Zaposleni Prinesti Na Pregled V Ambulanto Za Medicino Dela?

Kot opisano v prejšnji točki, je priporočljivo, da zaposlene seznanite s pregledi, da lahko pripravijo ustrezno dokumentacijo in izvide. Specialist v ambulanti za medicino dela vam bo svetoval, da zaposlenim tudi sporočite kaj naj prinesejo na pregled. V večini primerov so to razni izvidi okulistov, leče ali očala (v kolikor jih nosijo) in razni izvidi predhodnih preiskav, v kolikor so ti potrebni.

Naročanje Osebnega Kartona In Dokumenti

Poleg tega, pa morajo imeti pregledovanci s seboj osebni dokument, kartico zdravstvenega zavarovanja in že predhodno naročeni karton, ki ga v ambulanto za medicino dela pošlje njihov osebni zdravnik.

Ne pozabite Sporočiti Lokacije, Datuma In Ure Pregleda

Po tem, ko zaposlene naročite, jim posredujte tudi ustrezno lokacijo, datum in uro pregleda. V ambulantah za medicino dela se občasno zgodi, da pregledovanci niso ustrezno seznanjeni z datumi in urami pregledov. V izogib temu zaposlene ustrezno seznanite z vsemi podrobnostmi. Pri LAM Care o tem tudi obveščamo tiste, ki so odgovorni za naročanje. Prav tako pa imamo sistem naročanja na medicino dela, kjer se zaposlenim samodejno pošlje opomnik o datumu, uri in lokaciji pregleda. To nam omogoča nemoten proces dela, podjetjem pa omogoči manj izostankov zaposlenih in preprečuje morebitne nesporazume.

Dodatni Pregledi In Napotitve Specialista Za Medicino Dela

Po zaključku pregleda v ambulanti za medicino dela lahko zdravnik specialist napoti zaposlenega tudi na dodatne preiskave. Te so pogosto utemeljenem, saj obstaja resen sum na zdravstvena stanja ali morebitne poškodbe, ki bi se morale naknadno raziskati. V kolikor so te preiskave potrebne zaradi posledic dela ali delovnega okolja, so po navadi breme delodajalca. Redkeje pa se pojavijo tudi primeri, kjer se pacientom svetuje nadaljnje preiskave zaradi zdravstvenih stanj, ki pa niso posledica delovnega okolja.

Obvestite Zaposlene O Njihovih Pravicah In Zahtevah Podjetja

V ambulantah za medicino dela se pojavijo tudi primeri zaposlenih, ki na pregled pridejo brez ustreznih predhodnih informacij s strani njihovega zaposlovalca. Tako jih določene preiskave lahko presenetijo oziroma pri njih nočejo sodelovati, kar lahko pripelje do konflikta med zaposlenim in podjetjem. Zaposleni se tako obrnejo na svoje pravice in zavrnejo določeno preiskavo, čeprav to ni v interesu podjetja. Podjetja imajo pogosto določene zahteve glede zdravja zaposlenih, da lahko opravljajo delo na določenem področju. Zaradi takšnih primerov tudi pri LAM Care svetujemo, da zaposlene ustrezno obvestite o vseh preiskavah, ki jih bodo morali opraviti in kakšne so zahteve podjetja.

Katere Preiskave V Ambulanti Za Medicino Dela So Večkrat Zavrnjene?

Pri pregledih za medicino dela imajo podjetja določene zahteve glede rezultatov. Med njimi so najbolj opazne razne ničelne tolerance do drog in alkohola, kjer je tudi najpogosteje problem. Pregledovanec v nekaterih primerih ni ustrezno seznanjen s pregledi in zahtevami podjetja. Med samim pregledom pa ugotovi, da bi določena preiskava lahko pokazala prisotnost katerekoli izmed snovi z ničelno toleranco – v tej točki potem tudi pride do zavrnitve preiskave. Najboljši način tukaj pa je vedno preventiva na delovnem mestu, da do takšnih primerov sploh ne pride.

Ambulanta Za Medicino Dela LAM Care

Kam se torej obrniti za kakovostno storitev in ustrezno opravljene pregleda povezane z medicino dela? Obiščite nas v ambulanti LAM Care v Kranju, kjer uspešno sodelujemo tako z večjimi, kot tudi manjšimi podjetji ter jim pomagamo pri urejanju vsega povezanega z medicino dela. Podjetjem omogočamo pregleden sistem naročanja, kjer tudi podamo vse ustrezne informacije in napotke pred nastopom posameznih pregledov. V primeru kakršnihkoli težav in vprašanj, pa smo strankam vedno na voljo, saj verjamemo v to, da je zdravo delovno okolje ključ do boljše produktivnosti.

Več Prispevkov:

Scroll to Top