Zdravniški Pregledi Za Gasilce In Uporaba IDA

Ravno tako, kot pri vseh ostalih poklicih in dejavnostih, je tudi za gasilce pomemben pregled v specialistični ambulanti. Seveda pa je zaradi tvegane narave te dejavnosti nevarnosti za zdravje še toliko več – ravno zato so pregledi tako pomembni.

Zdravniški pregled za gasilce vključuje naslednje preiskave: laboratorijske preiskave krvi in urina, testiranje vida, preiskavo sluha s šepetom, EKG, spirometrijo, meritev krvnega tlaka, pregled medicinske dokumentacije in na koncu izdajo zdravniškega spričevala.

Da, opravljamo preglede tako za gasilce z IDA, kot tudi za tiste, ki izolirnega dihalnega aparata (IDA) ne uporabljajo. Pregleda se ravno zaradi tega razlikujeta pri obsegu samih preiskav in pa pri končni ceni pregleda.

pregled za gasilce

Kam Na Pregled?

Pregledi za gasilce, tudi tiste ki uporabljajo IDA, so na voljo tudi v naši ambulanti za medicino dela LAM Care v Kranju. Naročite se na pregled in nas obiščite!

Redni zdravstveni pregledi so za gasilce pomembni za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ter odkrivanje in preprečevanje zdravstvenih težav. V tem članku bomo raziskali pomembnost rednih pregledov in sestavne dele zdravniškega pregleda pri gasilcih. Gašenje je fizično zahtevno delo, ki gasilce izpostavlja nevarnim okoljem in od njih zahteva, da nosijo težko opremo. Redni zdravstveni pregled za gasilce pomaga oceniti telesno pripravljenost gasilca in odkriti morebitne zdravstvene težave.

Zakaj Na Pregled Za Gasilce?

Pogosti in redni zdravstveni pregledi so ključen del gasilske dejavnosti in so pri nas zakonsko obvezni. Fizične in psihične zahteve gašenja izpostavljajo gasilce nevarnim okoljem in ogrožajo njihovo zdravje. Gasilci so pogosto izpostavljeni dimu in kemikalijam, ki lahko povzročijo težave z dihanjem, travmatična in stresna narava njihovega dela pa lahko vpliva tudi na njihovo duševno zdravje. Redni pregledi pomagajo odkriti in obravnavati te morebitne zdravstvene težave z ocenjevanjem telesne pripravljenosti gasilcev, spremljanjem zdravja dihal in zagotavljanjem psiholoških ocen za odkrivanje in obvladovanje stresa in travme.

Redni zdravniški pregledi prav tako pomagajo zagotoviti skladnost z zakonskimi zahtevami in najboljšimi praksami v panogi ter spodbujajo splošno dobro počutje gasilcev in varnost skupnosti, ki jim služijo. Poleg tega pa redni zdravstveni pregledi zagotavljajo mir gasilcem in njihovim družinam, saj vedo, da se njihovo zdravje spremlja in obravnava korektno.

Kakšne Preiskave So Del Pregleda Za Gasilce?

Ker je pregled za gasilce eden izmed najbolj razširjenih pregledov v medicini dela, je tudi preiskav pri samem pregledu veliko. Te preiskave se izvajajo zato, ker gasilci opravljajo zahtevne fizične in psihične naloge, ki od njih zahtevajo odlično zdravstveno kondicijo. Pregled za gasilce vključuje laboratorijske preiskave urina in krvi, skupaj z merjenjem krvnega tlaka. Izvede se tudi EKG, testira se vid, skupaj s spirometrijo, opravi pa se tudi test sluha s šepetom.

1. Pregled Vida In Sluha

Pri tej preiskavi zdravnik specialist oceni sposobnosti vida in sluha gasilca. Te preiskave so pri gasilcih izrednega pomena, saj sta njihov vid in sluh ključna za dobro orientacijo na terenu in pravilno zaznavanje situacij. Nepravilna ostrina vida ali ostale težave z vidom in sluhom lahko znatno vplivajo na sposobnost opravljanja dela gasilca. Pri pregledu sluha je vključeno tudi testiranje sluha s šepetom, kjer se oceni najnižji prag sluha. Preiskava sluha s šepetom je pomembna za gasilce, saj jih lahko slaba ostrina sluha na terenu spravi v nevarne situacije. Pri pregledu vida pa se oceni tako vid na daljavo kot na bližino, ravno zaradi razgibane narave dela. Preveri pa se tudi vidno polje in njegova širina.

2. Laboratorijske Preiskave Krvi In Urina

Zaradi vpogleda, ki ga nudijo laboratorijske preiskave krvi in urina, lahko specialist izve veliko informacij o zdravstvenem stanju človeka. Te preiskave se opravijo z namenom, da se oceni splošno zdravstveno stanje gasilca, zdravje njegovih notranjih organov, ravni hormonov in krvnih celic, delovanje ledvic in ostalo. Predvsem pa se pri takšnih preiskavah lahko odkrije morebitne spremembe v zdravstvenem stanju gasilca, v kolikor ta redno obiskuje preglede. Morebitna odstopanja se lahko pojavijo zaradi narave dela in stika z nevarnimi snovmi, v kolikor pa se pravočasno zaznajo, se lahko resnim posledicam izognemo. 

3. Merjenje Krvnega Tlaka

Merjenje pritiska oziroma krvnega tlaka je ena izmed najbolj pogostih preiskav pri kateremkoli zdravniku specialistu. Zaradi preproste narave preiskave in informacij o zdravstvenem stanju, ki ga rezultati nakazujejo, je to izjemno priljubljena preiskava. Merjenje krvnega tlaka se opravi z namenom preverjanja zdravja srca in ožilja. Visok krvni tlak lahko poveča tveganje za srčne bolezni in kap, pravočasno odkrivanje visokega krvnega tlaka pa lahko to prepreči. Visok krvni tlak pa je mnogokrat posledica nepravilne prehrane in življenjskega stila, in le redko posledica narave dela ter delovnega okolja.

4. EKG - Elektrokardiogram

Pregled za gasilce vključuje tudi elektrokardiogram. To je preiskava, kjer se meri impulze, ki jih oddaja srce. EKG se uporablja za preverjanje srčnega delovanja in zaznavanje možnih srčnih težav. Gasilci so pogosto pod stresom in fizičnim naporom, zato je pomembno, da se redno preverja stanje njihovega srca in kardiovaskularnega sistema.

Pri tej preiskavi specialist na kožo prsnega koša pacienta namesti elektrode na točno določena mesta. Elektrode so prek žic povezane z aparatom in beležijo električne impulze, ki jih proizvaja srce med delovanjem. Zdravnik specialist nato na podlagi zaznane frekvence električnih impulzov določi stanje srca in oceni ali prihaja do morebitnih abnormalnosti.

5. Pregled Dihal - Spirometrija

Ena izmed najbolj ključnih preiskav za gasilce pa je tudi pregled dihal s spirometrom oziroma spirometrija. Spirometrija je preiskava, pri kateri se uporablja posebna naprava (spirometer) za merjenje funkcije dihal in za določanje različnih bolezni dihal. Ta naprava meri volumen in pretok zraka, ko dihamo. Med spirometrijo se pacient (gasilec) najprej poduči, kako pravilno vdihavati in izdihavati skozi cev spirometra. zdravnik specialist nato zahteva, da pacient naredi nekaj vdihov in izdihov, med katerimi se spremljajo in zabeležijo podatki o volumnu in pretoku zraka. Spirometrija pomaga zdravniku specialistu oceniti funkcijo dihal in ugotoviti, ali so prisotne kakšne bolezni oziroma ali so kje prisotne anomalije.

Pregled Za Gasilce, Ki Uporabljajo IDA

Obstajajo tudi določene izjeme, kjer pa je treba pregled za gasilce dodatno razširiti. Precej pogosti so namreč pregledi, kjer pacient (gasilec) uporablja IDA - zaradi tega pa je potrebno pregled prilagoditi.

IDA oziroma izolirni dihalni aparat je pripomoček, ki ga uporabljajo gasilci za kratkotrajne operacije, kjer potrebujejo izoliran vir zraka. Zaradi dima, visokih temperatur in kemikalij v zraku, je izolirni dihalni aparat (IDA) izjemnega pomena pri gašenju požarov, saj spada v skupino aparatov, ki uporabnika popolnoma izolirajo od zunanjega ozračja. Ravno pri pregledu za gasilce pa je pomembno, da se testira respiratorne funkcije gasilcev in oceni, ali so primerni za uporabo IDA.

Pregled za gasilce, kjer se oceni tudi sposobnost uporabe IDA, je ključen za pridobitev zdravniškega spričevala, ki omogoča gasilcem opravljanje najzahtevnejših gasilskih del. Takšne preglede gasilcev, ki uporabljajo izolirni dihalni aparat (IDA) omogočamo tudi v ambulanti LAM Care v Kranju.

Pregled Za Gasilce Pri LAM Care

Vse vrste pregledov za gasilce (tako z IDA, kot tudi brez) omogočamo tudi v ambulanti LAM Care v Kranju. Zavedamo se, da je pregled za gasilce izjemnega pomena in je precej obsežnejši, kot nekateri drugi pregledi – ravno zaradi tega pa omogočamo naročanje na posebne termine, namenjene le gasilcem. Naročite se lahko preko spleta, kjer lahko izbirate med vsemi prostimi termini, lahko pa nas tudi pokličete oziroma kontaktirate preko e-pošte.

Več o pogojih opravljanja pregleda za gasilce, pregledih gasilcev, ki uporabljajo izolirni dihalni aparat (IDA) in celoten pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev pa najdete v PISRS.

Več Prispevkov:

Scroll to Top