Zakaj Je Izjava O Varnosti Z Oceno Tveganja Obvezna?

Da. Zakon določa, da je takšen dokument v Republiki Sloveniji obveza vsakega delodajalca.

Oceno tveganja se izdela z namenom prepoznave potencialnih groženj na delovnem mestu ter njihove preprečitve.

Da. V kolikor inšpektor ugotovi, da izjave nimate ali pa je le-ta neskladna, vas lahko doleti finančna globa.

izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava O Varnosti Z Oceno Tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja je obveznost vsakega delodajalca, saj zagotavlja zdravje in varnost zaposlenih pri opravljanju dela. Pomaga pri prepoznavanju in zmanjševanju potencialnih tveganj ter zagotavlja skladnost z zakonodajo. Svojo izjavo si lahko priskrbite tudi v ambulanti LAM Care medicine dela, prometa in športa.

Izjava o varnosti z oceno tveganja je ”sveti” dokument vsakega podjetja. Kot delodajalec morate zagotoviti, da vaši zaposleni delajo v varnem in zdravem okolju. Vendar pa se lahko tveganja in nevarnosti, ki jih lahko zaposleni srečajo pri svojem delu, razlikujejo.

Razlikujejo se lahko glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo. Zato je obveznost vsakega delodajalca, da pripravi izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ta izjava bo zagotavljala, da se vsi zaposleni zavedajo vseh potencialnih tveganj in vedo, kako se jim lahko izognejo.

Izjava o varnosti z oceno tveganja je za delodajalca nujna

Na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS št.: 43/2011) je vsak delodajalec (velika, majhna, srednja podjetja in ustanove ter samostojni podjetniki) zavezan, da je za vsako delovno mesto urejena izjava o varnosti z oceno tveganja.

Pri tem pa se žal pogosto dogaja, da delodajalci razumejo zakon po svoje in je za vsako delovno mesto urejena le ocena tveganja. A razumeti je treba, da je ocena tveganja le del izjave o varnosti z oceno tveganja. Izjava mora vključevati še nekaj dodatnih določil.

Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja?

Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki ga pripravi delodajalec. Ta dokument vključuje podrobno analizo potencialnih tveganj, katera lahko ogrozijo zdravje in varnost njegovih zaposlenih pri opravljanju svojega dela. Namen takšne izjave je prepoznati, oceniti in obravnavati tveganja, ki jih je mogoče preprečiti ali zmanjšati na še sprejemljivo raven.

Kaj Pa Je Ocena Tveganja?

Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Vključuje pa postopek, s katerim se oceni stopnja tveganja, ki ga določena nevarnost predstavlja. To vključuje identifikacijo potencialnih nevarnosti in njihovo oceno glede na možno verjetnost, da se bodo zgodile, ter glede na resnost posledic, v kolikor se bodo zgodile. Na podlagi ocene tveganja se lahko sprejmejo ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Zakaj je izjava o varnosti z oceno tveganja pomembna?

Izjava o varnosti z oceno tveganja je ključni dokument pri zagotavljanju zdravja in varnosti zaposlenih. Pomaga pri prepoznavanju potencialnih tveganj in sprejemanju ukrepov za njihovo zmanjšanje ali odpravo. V kolikor delodajalec ne pripravi ustrezne izjave o varnosti z oceno tveganja, se lahko zaposleni znajdejo v nevarnosti pri opravljanju svojega dela. Takšne nevarnosti lahko zaposlene vodijo v hude poškodbe ali celo smrt.

Poleg tega je izjava o varnosti z oceno tveganja zakonska obveznost. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec zagotoviti zdravje in varnost zaposlenih. To stori s pripravi ustrezne izjave o varnosti z oceno tveganja. Če delodajalec ne izpolni te obveznosti, lahko pride do pravnih posledic.

Kaj se zgodi, če izjava o varnosti in ocena tveganja nista urejeni?

  • Delodajalec, ki ne zagotovi varnega in zdravega delovnega okolja, se mu dolgoročno poveča število poškodb pri delu. Posledične so manjše tudi odsotnosti z dela.

  • V podjetju je slabša organizacijska klima, pri čemer se zmanjšuje produktivnost delavcev.

  • Podjetje ima ob neupoštevanju teh ukrepov izdatno višje stroške dela; po raziskavah sodeč vsak evro, ki je namenjen promociji zdravja na delovnem mestu in zagotavljanju varnosti, prinaša podjetju donos. Ta se giblje v višini od 2,5 do 4,8 evra.

  • ZPIZ lahko od podjetja zahteva stroške zdravljenja in bolniškega nadomestila za zaposlenega, če tega dokumenta nimate ustrezno izdelanega, v kolikor se je vaš zaposleni poškodoval na delovnem mestu.

Več Prispevkov:

Scroll to Top